Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Het akkoord van Rutte en Samsom: alle maatregelen op een rij

Diederik Samsom en Mark Rutte tijdens de persconferentie vanmiddag. Foto ANP / Robin Utrecht

Vanmiddag presenteerden Mark Rutte en Diederik Samsom hun vandaag overeengekomen deelakkoord. Hoe wordt het gat dat de nieuwe maatregelen in de begroting slaan gedekt?

Maatregelen

Tegemoetkoming ondernemers BTW-afdracht
Ondernemers krijgen meer ruimte om de effecten op korte termijn van de BTW-verhoging op te vangen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ondernemers hun BTW-afdracht een kwartaal later doen.
Kosten: 19 miljoen

Kwaliteit docenten
Boven de 105 miljoen euro uit het begrotingsakkoord komt eenmalig 100 miljoen euro extra beschikbaar voor de kwaliteit van docenten en schoolleiders. Het geld gaat naar de begeleiding van startende bèta-leraren en jonge academische leraren in het voorgezet onderwijs.
Kosten: 100 miljoen

Terugdraaien reiskostenaftrek
De maatregel uit het begrotingsakkoord rond de afschaffing van de fiscale reiskostenaftrek wordt in zijn geheel teruggedraaid
Kosten: jaarlijks 1,6 miljard

Schrappen langstudeerboete
De langstudeerboete wordt teruggedraaid. De reeds geïnde boetes worden zo snel mogelijk terugbetaald.
Kosten: jaarlijks 230 miljoen

Overbruggingsregeling AOW-verhoging
Voor mensen die al deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de leeftijdsverhoging van de AOW komt een overbruggingsregeling.
Kosten: jaarlijks 45 miljoen

Invoering doorwerk- en mobiliteitsbonus
Er komt weer een doorwerkbonus voor werknemers vanaf 61 tot 65 jaar. Werknemers die doorwerken tot 65,5 jaar kunnen zo gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder erop achteruit te gaan. Ook wordt er meer geïnvesteerd in de mobiliteitsbonus, bedoeld om ouderen en gehandicapte werknemers aan werk te helpen.
Kosten: 150 miljoen in 2013 en 2014, daarna jaarlijks 300 miljoen

Schrappen eigen bijdrage GGZ en liggeld ziekenhuizen
En komt geen eigen bijdrage voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg en er zal geen liggeld van 7 euro 50 per verpleegdag worden geïnd.
Kosten: jaarlijks 145 miljoen

Uitstel korten duur Ziektewet-uitkering
Het verkorten van de duur van een Ziektewet-uitkering wordt uitgesteld. Binnen een jaar komt er een alternatief om de hoge instroom van werknemers zonder vast contract in de Ziektewet het hoofd te bieden.
Kosten: 62 miljoen

Dekking

Vitaliteitssparen wordt niet ingevoerd
Vitaliteitssparen, waarbij iedereen maximaal twintigduizend euro belastingvrij kan sparen voor een willekeurig doel, wordt niet ingevoerd.
Opbrengst: 580 miljoen 2013, ruim 700 miljoen in jaren daarna

Assurantiebelasting omhoog
De belasting die wordt geheven op verzekeringen, de assurantiebelasting, gaat van 9,7 procent naar het niveau van het nieuwe BTW-tarief: 21 procent.
Opbrengst: 940 miljoen in 2013, 1,4 miljard in jaren daarna

Voorschotregeling AOW wordt geschrapt
Er komt een nieuwe overbruggingsregeling, dus de huidige voorschotregeling AOW wordt afgeschaft.
Opbrengst: tot 30 miljoen euro per jaar

Snellere verhoging AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd wordt vanaf 2015 versneld verhoogd. Hierdoor ligt in 2018 de AOW-leeftijd al op 66 jaar in plaats van 2019. In 2021 ligt de leeftijd op 67 jaar.
Opbrengst: 70 miljoen in 2016, 160 miljoen in 2017

Premies en eigen bijdragen zorg
Het schrappen van de eigen bijdrage GGZ en het liggeld in ziekenhuizen, wordt vanaf 2014 gecompenseerd door premies en eigen bijdragen in de zorg.
Opbrengst: 145 miljoen euro

Geld gereserveerd voor lastenverlichting
Er was nog wat geld over voor lastenverlichting volgend jaar. Dat wordt ingezet.
Opbrengst: 145 miljoen euro

Geld voor duurzaamheid niet ingezet
Van de investeringen in duurzaamheid is nog 155 miljoen euro niet gereserveerd. Ook dit geld wordt ingezet.
Opbrengst: 155 miljoen euro

Lees hier het deelakkoord dat informateurs Kamp en Bos vandaag naar de Kamer stuurden.

deelakkoord-begroting-2013 (1)