Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

Brieven over de ‘Arabische hypocrisie’

Afkeer van Israël is nog geen Jodenhaatdiscours

Rosanne Hertzberger beweert in haar column dat Jodenhaat behoort tot het mainstreamdiscours in de Arabische wereld (Opinie&Debat, 22 september). Dit duidt erop dat zij, op zijn zachtst gezegd, eenzijdig en slecht geïnformeerd is. In de dertien jaar waarin ik in de Arabische wereld woonde en werkte, volgde ik de lokale Arabische media intensief. Ik las en hoorde veel berichten waaruit een afkeer van Israël sprak, maar dat is iets heel anders dan een mainstreamdiscours van Jodenhaat.

Den Haag

Ook onze westerse wereld is en blijft hypocriet

Ik mis iets in de column van Hertzberger: het gemak en de hypocrisie waarmee de westerse wereld haar schande – de Holocaust – heeft afgewenteld op de Arabische wereld. Zij, wij dus, blijven dit doen door goed te keuren dat de staat Israël zich op grote schaal misdraagt jegens de Palestijnen. De moeite die de Arabische wereld met Israël – en dus de Joden – heeft, is waarschijnlijk minder oud dan die van de Europeanen zelf. De Europese Jodenhaat werd niet uitgedrukt in woorden en filmpjes, maar in vernietigingskampen.

Het zou eerlijker geweest zijn om Joden toe te staan om binnen Duitsland een staat te vestigen, erkend door alle andere westerse landen en met een militaire macht om u tegen te zeggen. In plaats hiervan achtte men het beter de Joden zich te laten vestigen op een plaats waar al bijna tweeduizend jaar een ander volk, beleid en godsdienst heersen. Hoe zit het met de rechten van de Palestijnen? Het enige wat zij willen, is coëxistentie. De hele westerse wereld heeft lak aan hun lot.

Stel je voor dat wij te maken zouden hebben met een invasie van de Batavieren, die op grond van hun duizenden jaren oude recht in Nederland, met hulp en goedvinden van de wereld, met geweld hun superioriteit komen botvieren. Zouden hier dan mensen te vinden zijn die géén hekel aan hen zouden hebben? Niet heel veel, denk ik.

Hypocrisie is overal, maar de Arabische wereld is terecht solidair met de Palestijnen. De verdraagzaamheid jegens andere godsdiensten was in de Arabische wereld van oudsher vele malen groter dan die in het ‘beschaafde’ Westen. Als dit intussen veranderd is, moeten wij onszelf afvragen hoe dit komt.

Amsterdam