Kamer: nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen is te hoog

Foto ANP / Lex van Lieshout

In de Tweede Kamer bestaan nog veel vragen over de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen. Verschillende partijen vragen zich af of die niet te hoog is, bleek vandaag tijdens een overleg met staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom (VVD), zo meldt persdienst Novum. Volgens de bewindsman is uitgegaan van de ‘meest prudente variant’.

‘Rekenrente is te hoog’

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg wees erop dat verschillende experts vraagtekens zetten bij de hoogte van de rente. Het is volgens hem ‘realistischer’ om uit te gaan van een lagere rente. Jolande Sap (GroenLinks) sloot zich bij Van Weyenberg aan. “Dit is naar onze smaak toch echt te hoog gekozen.” Ook de VVD, PvdA, CDA en SGP hadden vragen over de hoogte van de nieuwe rekenrente.

De Krom presenteerde maandag een nieuwe pakket aan maatregelen, waardoor pensioenfondsen komend jaar niet meer hoeven te korten dan eerder was aangekondigd. Door de aanpassing van de rekenrente naar 4,2 procent wordt deze minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Hierdoor verbetert de huidige dekkingsgraad van pensioenfondsen direct. Ook krijgen de fondsen de mogelijkheid om de premie volgend jaar niet al te veel te laten stijgen.

VVD: pakket is belangrijke eerste stap

In de Tweede Kamer gloort een meerderheid voor de plannen. Volgens Helma Lodders (VVD) is met het pakket een ‘belangrijke eerste stap’ gezet. Roos Vermeij (PvdA) zei dat het pakket de pijn ‘zo eerlijk mogelijk verdeelt’. Niettemin doet het pijn voor zowel gepensioneerden, werkenden als jongeren, zei ze. Niets doen zou echter een nog grotere korting betekenen.

De plannen gaan de SP, PVV en 50Plus niet ver genoeg. Deze partijen vinden dat de pensioenfondsen volgend jaar überhaupt niet moeten korten. De SP denkt aan een premieverhoging om kortingen te voorkomen. Barry Madlener (PVV) bepleit het vaststellen van een vaste rekenrente die direct ingaat. Dan zijn de fondsen volgens hem ook uit de problemen.

NRC-politiek redacteur Erik van der Walle is bij het debat aanwezig:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle In pensioendebat stelt PVV voor om rekenrente direct op 4 procent te zetten. ‘in feite betalen ouderen voor Europese crisis’, zegt Madlener.
Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Omtzigt (cda); gevaarlijk als politici rekenrente willen aanpassen. Die doen dat immers zo als het hun uitkomt. #pensioendebat
Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle Maar meederheid lijkt akkoord te gaan met septemberpakket pensioenen dat deze week door sociale zaken werd gepresenteerd.

De Krom: rekenrente wordt niet direct ingevoerd

De Krom verdedigde de nieuwe rekenrente. Hij wees erop dat de nieuwe rente niet meteen wordt ingevoerd, maar over een hele lange periode. Daardoor worden geen onverantwoorde risico’s genomen. De staatssecretaris bestreed dat de rente te hoog is; er zijn ook deskundigen die beweren dat de nieuwe rente juist te laag is, zei hij.

De bewindsman wil verder het rapport van een onafhankelijke commissie van deskundigen afwachten, die nog met een gedegen advies komt over de nieuwe rekenmethode.

Hoe zit het met die rekenrente?

In NRC Handelsblad werd onlangs de rekenrente nader toegelicht:

De financiële positie van de pensioenfondsen blijft verslechteren. Om grote kortingen op de pensioenen en extra premieverhogingen te voorkomen, hebben het ministerie van Sociale Zaken en De Nederlandsche Bank de volgende maatregelen voorgesteld:

  • De rekenrente gaat omhoog, maar dat geldt pas voor verplichtingen over twintig tot zestig jaar. Door de lage rente van dit moment zijn pensioenfondsen gedwongen om met een lage rente te rekenen: daarom moeten zij relatief veel vermogen hebben om aan latere verplichtingen te voldoen. Een directe verhoging van de rekenrente zou nadelig uitpakken voor jongere generaties.
  • Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad mogen in 2013 een adempauze nemen. Zij hoeven minder snel hun dekkingsgraad te verhogen, waardoor premiestijgingen beperkt kunnen blijven. In ruil daarvoor moeten ze maatregelen nemen: bijvoorbeeld door volgend jaar 67 jaar te nemen als richtlijn voor de pensioenleeftijd.
  • Pensioenfondsen krijgen de mogelijkheid om noodzakelijke verlagingen van pensioenen over meerdere jaren te spreiden en te beperken tot maximaal 7 procent per jaar. Zulke kortingen zijn veelal in april aangekondigd: verdere kortingen hoeven dit jaar daarom niet te worden doorgevoerd.
  • Pensioenfondsen mogen de pensioenen pas weer volledig indexeren, dus aanpassen aan de inflatie, op het moment dat de dekkingsgraad 110 procent is. Tot nog toe mocht een pensioenfonds al gaan indexeren als de dekkingsgraad 105 procent bedroeg. De gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen lag in augustus op 97 procent.