Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

Kamervragen over dreigende ‘verbanning’ Tegenlicht

De dreigende verbanning van het programma Tegenlicht naar de late uurtjes heeft geleid tot Kamervragen van SP-Kamerlid Jasper van Dijk aan minister Van Bijsterveldt (OCW). Een pleidooi op Twitter van oud-politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg om de verbanning te voorkomen, werd 498 keer geretweet.

De zendercoördinator van Nederland 2 heeft bepaald dat het VPRO-programma meer kijkers moet trekken anders wordt het verbannen naar de late avond. Het streefcijfer is verhoogd van 4 naar 5 procent. Vorig seizoen had Tegenlicht volgens de Stichting KijkOnderzoek (SKO) met gemiddeld 252.000 kijkers per aflevering een marktaandeel van 3,6 procent.

SP-Kamerlid Van Dijk vraagt zich in zijn Kamervragen aan de minister van OCW af “waarom het criterium kwaliteit geen grotere rol in de programmering speelt”:

“Hoe oordeelt u over het feit dat een zendercoördinator een zeer gewaardeerd en onderscheidend programma vanwege een vermeend gebrek aan kijkers naar de randen van de nacht kan verplaatsen?”

Van Dijk heeft het in zijn Kamervragen over de “macht van de zendercoördinator bij de programmering van de publieke omroep” en vindt dat “omroepen een zwaardere stem dienen te krijgen in de programmering”. Ook heeft hij het over “kijkcijferterreur” en vindt dat de “nadruk op kijkcijfers hiermee is doorgeslagen”:

“Bent u bereid voorstellen te doen om andere criteria (kwaliteit, bereik) zwaarder te laten wegen? Zo ja, bent u bereid een voorstel te doen om de kijkcijferterreur te verminderen? Zo nee, hoe gaat u zorgen dat er een eind komt aan maatregelen die het draagvlak voor de publieke omroep ondermijnen?”

Reacties op Twitter

Op Twitter werd een oproep van oud-politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg dat Tegenlicht op hetzelfde tijdstip moet blijven 498 keer geretweet

Twitter avatar woukevscherrenb wouke van scherrenbu #Tegenlicht mag niet naar de randen van de nacht verdwijnen, please RT

Presentator en schrijver Cornald Maas plaatste kanttekeningen bij de kijkcijfernorm van 5 procent:

Twitter avatar cornaldm Cornald Maas Dan nog even nav discussie #tegenlicht: ik vind 250.000 kijkers voor zo’n rubriek juist veel, en meer dan genoeg bestaansrecht #vpro

Eindredacteur Frank Wiering zei in een reactie gister al dat hij de norm een belediging vindt:

“Ik kijk altijd naar de website met kijkcijfers. Maar ze moeten niet het enige criterium vormen. De publieke omroep roept steeds dat het om kwaliteit gaat, maar in werkelijkheid gaat het om dat ene procentje marktaandeel.”

Kijkcijfers

De eerste drie afleveringen van dit seizoen haalde Tegenlicht de kijkcijfernorm overigens prima. De uitzending over de bankencrisis van maandag 17 september haalde een marktaandeel van 6,7 procent met 475.000 kijkers. Ter vergelijking een programma als HollandDoc trok op 20 september met 125.000 kijkers een marktaandeel van 4,2 procent, Argos op 19 september met 174.000 kijkers ook 4,2 procent en Zembla met 417.000 kijkers op 21 september marktaandeel van 5,6 procent.