Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Frisse degelijkheid

Ik ben blij dat ik de redactie net op de hoogte kon brengen van de benoeming van de nieuwe hoofdredactie van NRC Handelsblad en nrc next.

Egbert Kalse en Marike Stellinga worden als adjunct-hoofdredacteur verantwoordelijk voor het maken van de middagkrant. Egbert is nu plaatsvervangend chef Economie, schreef lange tijd over financiële dossiers en was eerder plaatsvervangend chef in Den Haag. Marike stapte een jaar geleden over van Elsevier naar NRC. Bij Elsevier was ze onder meer chef economie.

Adjunct-hoofdredacteur Marcella Breedeveld wordt verantwoordelijk voor nrc next. Marcella  maakte de voorbije vijf jaren al deel uit van de hoofdredactie en stond als chef Binnenland mede aan de wieg van next. Op next wordt ze bijgestaan door Gretha Pama. Gretha was de eerste vier jaar van next een van de drijvende krachten achter de ochtendkrant.

Als chef Binnenland wordt Gretha op haar beurt opgevolgd door Patricia Veldhuis. Patricia was de laatste jaren met name verantwoordelijk voor het ‘Werk&Geld’-gedeelte van Economie.

De hoofdredactie bestaat bijgevolg voortaan uit vijf mensen:

Hans Nijenhuis blijft verantwoordelijk voor de zaterdagkrant, de bijlagen en alle bijzondere projecten. Egbert en Marike zijn de stuwende krachten achter NRC Handelsblad en Marcella leidt next.

Ik verheug me in het bijzonder op de samenwerking met deze ploeg. Iemand zei daarjuist: die straalt frisse degelijkheid uit. Het zou de opdracht kunnen zijn voor onze kranten.

 

Peter Vandermeersch
Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.