SER: vergoed minder zorg

De langdurige zorg en het zorgverzekeringsstelsel moeten fundamenteel worden aangepast. Hulpbehoevenden moeten de kosten van verblijf in instellingen, welzijn en voeding zo veel mogelijk zelf dragen. Via de AWBZ worden dan alleen nog zorgkosten vergoed. Dat adviseerde een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor het nieuwe regeerakkoord. Verpleging, behandeling en zwaardere vormen van persoonlijke verzorging en begeleiding blijven wel collectief gefinancierd, evenals de zorgkosten voor gehandicapten en mensen met chronische psychische stoornissen. Novum