SER: ouderen in tehuizen betalen huur en eten

Voor ouderen die in de toekomst in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen, zal alleen de medische zorg die ze krijgen betaald worden uit een collectieve verzekering. Nu is dat de AWBZ, mogelijk wordt dat de gewone zorgverzekering die ook voor ziekenhuis- en huisartsen zorg wordt gebruikt. Huur, eten, schoonmaak en vermaak – kosten die iedereen later kan verwachten – moeten ouderen dan zelf betalen.

Dit zegt de Sociaal-Economische Raad (SER), waarin werkgevers, werknemers en kroonleden zitten, in een vanmorgen gepresenteerd advies aan de kabinetsinformateurs. Het advies over beteugeling van de kosten in de gezondheidszorg had het kabinet-Rutte gevraagd voor het voorjaar 2013 maar is versneld uitgebracht, wegens de formatie.

Vooral de kosten van de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en psychisch zieken zijn in Nederland hoog vergeleken met andere landen. Ze worden betaald uit de AWBZ waar iedereen premie voor betaalt. Vorig jaar werd daar 24 miljard euro aan besteed, twee keer zo veel als tien jaar geleden. Voor gehandicapten en mensen met chronische psychische stoornissen moet volgens de SER wel zo’n collectieve verzekering blijven bestaan. „Zij hebben een leven lang zorg nodig, vaak in een instelling, hun zorgkosten zijn hoog en waren niet te voorzien.”

Om de kosten in de ziekenhuiszorg (23 miljard euro vorig jaar) te beteugelen, moeten artsen, ziekenhuizen en verzekeraars anders gaan denken, vindt de SER. „De nadruk moet niet liggen op het leveren van zoveel mogelijk zorg, maar op de gevolgen van zorg voor de kwaliteit van leven, de sociale omgeving en maatschappelijke participatie.” Verzekeraars moeten arts en ziekenhuis gaan belonen (behandelingen vergoeden) op grond van de uitkomst, ofwel de gezondheid van de patiënt op de lange termijn. „Dat is geen eenvoudige opgave”, schrijft de SER, „want informatie over kwaliteit, medische standaarden en bewezen effectieve behandelingen is niet altijd voorhanden.” Artsen moeten hun werkwijze beter gaan registreren zodat de kwaliteit van behandelingen ook voor de buitenwereld meetbaar wordt. Verder moeten zorgverzekeraars volgens de SER strenger kijken naar de noodzaak van behandelingen.