Reuzenfossiel uit Limburg heet naar zijn vinder: Carlo

Netherlands, Maastricht, 20.09.2012 Delen van de 67,8 miljoen jaar oude mosasaurus ontdekt op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Het is het grootste zeereptiel uit de dinosaurustijd in Nederland; vondsten zijn hoogst zeldzaam. De mosasaurus is ongeveer 13m lang. Het gaat om de oudst bekende vertegenwoordiger van Mosasaurus hoffmanni of een sterk verwante soort. Hij krijgt de naam Carlo, genoemd naar de Enci-medwerker Carlo Brauer die de tanden ontdekte tijdens graafwerkzaamheden in de Enci-groeve (foto). Medewerkers van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht hebben inmiddels al grote delen van de schedel, de buik en de staart geborgen. De resten liggen verspreid doordat haaien en andere aaseters het dier destijds hebben aangevreten. Mosasaurus betekent ‘Maashagedis’. De zeereptielen zwommen rond in de ondiepe, tropische zeeën die tijdens het Krijt Zuid-Limburg bedekten. Mosasaurussen zijn geen dinosaurussen, maar nauw verwant aan varanen. foto Chris Keulen
Netherlands, Maastricht, 20.09.2012 Delen van de 67,8 miljoen jaar oude mosasaurus ontdekt op de Sint-Pietersberg in Maastricht. Het is het grootste zeereptiel uit de dinosaurustijd in Nederland; vondsten zijn hoogst zeldzaam. De mosasaurus is ongeveer 13m lang. Het gaat om de oudst bekende vertegenwoordiger van Mosasaurus hoffmanni of een sterk verwante soort. Hij krijgt de naam Carlo, genoemd naar de Enci-medwerker Carlo Brauer die de tanden ontdekte tijdens graafwerkzaamheden in de Enci-groeve (foto). Medewerkers van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht hebben inmiddels al grote delen van de schedel, de buik en de staart geborgen. De resten liggen verspreid doordat haaien en andere aaseters het dier destijds hebben aangevreten. Mosasaurus betekent ‘Maashagedis’. De zeereptielen zwommen rond in de ondiepe, tropische zeeën die tijdens het Krijt Zuid-Limburg bedekten. Mosasaurussen zijn geen dinosaurussen, maar nauw verwant aan varanen. foto Chris Keulen

Graafmachinist Carlo Brauer poseert met een stuk kaak van de mosasaurus die hij deze maand ontdekte in de groeve van de cementfabriek ENCI in Maastricht. Tussen het kalksteen op zijn laadschop zag hij een donker gedeelte dat bij nader inzien een kaak bleek te zijn. De bijna 68 miljoen oude mosasaurus heet sinds nu naar zijn vinder: Carlo. Het werk in de groeve in de Sint-Pietersberg ligt tot begin oktober stil. Tot die tijd kunnen onderzoekers de resten van de mosasaurus bij elkaar zoeken. Een zeer precies werkje, omdat de fossielen zeer breekbaar zijn. De resten liggen verder uit elkaar dan op grond van de geschatte lengte van het dier (zo’n dertien meter) verwacht mag worden. Dat komt omdat aaseters zich destijds hebben tegoed gedaan aan het lijk van de zeehagedis. „In feite zijn wij nu de biobak van de toenmalige familie haai aan het uitmesten”, zegt paleontoloog Anne Schulp van het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Medewerkers van het museum hebben intussen grote delen van de schedel en een deel van buik en staart geborgen. In de groeve liggen nog duizenden stukjes skelet.

Het museum wil de vondst presenteren tijdens een expositie over de mosasaurus in de kerstvakantie en de eerste helft van volgend jaar. Dan zal het onderzoek nog lopen: het aantal ‘puzzelstukjes’ is namelijk erg groot.

De mosasauris is 67,8 miljoen jaar oud, het is het grootste reptiel uit de dinosaurustijd in Nederland. Het gaat om de oudst bekende vertegenwoordiger van Mosasaurus hoffmanni of een sterk verwante soort. Mosasaurus betekent ‘Maashagedis’. De zeereptielen zwommen rond in de ondiepe, tropische zeeën die tijdens het Krijt Zuid-Limburg bedekten. Mosasaurussen zijn geen dinosaurussen, maar nauw verwant aan varanen.