Pensioenfondsen hoeven niet extra te korten door nieuwe spelregels

Een oude advertentie van vijf grote pensioenfondsen.
Een oude advertentie van vijf grote pensioenfondsen. Een oude advertentie van vijf grote pensioenfondsen. Foto ANP / Koen van Weel

Pensioenfondsen hoeven voor komend jaar geen extra kortingen op de pensioenfondsen door te voeren of de premie extra te verhogen. Waarschijnlijk vallen ook de al eerder aangekondigde kortingen iets lager uit. In de praktijk zullen minder pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen hoeven te verlagen.

Dit is het gevolg van nieuwe spelregels die het ministerie van Sociale Zaken en De Nederlandsche Bank hebben afgesproken en vanochtend bekendmaakten.

Eerder dit jaar lieten 103 pensioenfondsen aan 7,5 miljoen deelnemers weten de pensioenen volgend jaar te korten met gemiddeld 2,3 procent. Dat konden er nog meer worden. Nu is de verwachting dat 81 fondsen moeten korten. Ook de premieverhogingen pakken minder hoog uit.

Andere rekenrente

Vanochtend werd duidelijk dat voortaan met een andere rente wordt gerekend die minder gevoelig is voor schommelingen op de financiële markten. Dit zorgt in de praktijk voor een hogere rekenrente. Pensioenfondsen maken gebruik van zo’n rekenrente om te berekenen welke verplichtingen zij met hun vermogen in de toekomst aankunnen. Een hogere rekenrente maakt die verplichtingen op papier kleiner, en verbetert direct de financiële gezondheid van de fondsen.

Verder krijgen pensioenfondsen met een dekkingstekort een adempauze, waardoor zij minder snel verplicht zijn om premies te verhogen. Ook mogen kortingen over meerdere jaren worden verspreid en krijgen ze een plafond.

‘Voorstellen zijn niet eenzijdig gunstig of ongunstig’

De voorstellen, zo benadrukken Sociale Zaken en DNB, zijn niet eenzijdig gunstig of ongunstig voor een bepaalde generatie. Als de rekenrente minder omzichtig zou zijn aangepast, dan zou dat nadelig zijn voor jongeren, zeker als de rente zo laag blijft als nu het geval is. De fondsen zouden in dat geval meer uitkeren aan huidige gepensioneerden dan mogelijk verantwoordelijk is.

‘Herverdelingseffecten ten gunste van oudere generaties’

Volgens het CPB, dat de plannen doorrekende, leiden de aanpassingen tot “beperkte herverdelingseffecten ten gunste van de huidige oudere generaties”.