Ontstoken holtes door huidbacterie

Een onschuldige huidbacterie is waarschijnlijk de boosdoener bij chronische bijholteontstekingen. Hij steekt de kop op als de bacterieflora van de bijholten verstoord raakt. Dat schreven Amerikaanse artsen en microbiologen in Science Translational Medicine. De vinding betekent een doorbraak in het onderzoek naar een alledaagse ziekte die jaarlijks miljoenen mensen hoofdpijn en een loopneus bezorgt. Het verklaart waarom antibiotica tegen bijholteontsteking weinig uithalen: die behandeling treft ook de ‘goede’ bacteriën, waardoor de slechte kunnen domineren.

De onderzoekers bekeken de bacterieflora van twintig vrijwilligers die een neus- of bijholteoperatie zouden ondergaan. De helft van hen had een bijholteontsteking, de andere helft was klachtenvrij. Hoewel de hoeveelheid bacteriën in de holtes bij beide groepen gelijk was, bleek de samenstelling radicaal verschillend. De bacterieflora van snotneuzen was sterk verarmd. Vooral de melkzuurbacteriën waren veel minder talrijk, ten gunste van één bacterie, Corynebacterium tuberculostearicum. En hoe ernstiger de klachten, hoe meer van deze bacterie in de bijholten.

De onderzoekers vroegen zich af of bijholteontsteking te verhelpen is door het bacterie-evenwicht te herstellen. In een proef met muizen bleek dat zo. Dieren waarbij ze de kwalijke bacterie C. tuberculostrearicum in hun neus spoten, kregen al snel een loopneus. Maar niet als zij tegelijk ook de melkzuurbacterie Lactobacillus sakei in hun neus kregen. De melkzuurbacterie bleek de kwalijke bacterie te verdringen, wat het evenwicht herstelde. Een neusspray met probiotica is mogelijk de oplossing voor deze veelvoorkomende klacht.