Morsi: Egypte niet noodzakelijk bondgenoot van VS

Onder het bewind van de Moslimbroederschap zal Egypte zich onafhankelijker opstellen jegens de Verenigde Staten dan onder de afgezette president Hosni Mubarak het geval was. Egypte en de Verenigde Staten zijn „werkelijke vrienden” maar niet noodzakelijkerwijs bondgenoten.

Dat heeft president Mohammed Morsi verklaard zaterdag in een vraaggesprek met The New York Times aan de vooravond van zijn reis naar New York ter gelegenheid van de nieuwe zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Er staat in New York vooralsnog geen ontmoeting met de Amerikaanse president Barack Obama op het programma. Volgens The New York Times had Kairo een ontmoeting gesuggereerd maar was daar door Washington nogal koel op gereageerd.

Met zijn vredesakkoord met Israël was Egypte altijd een van de zuilen waarop de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten rustte. Maar de nieuwe werkelijkheid na de val van bondgenoot Mubarak werd twee weken geleden, na anti-Amerikaanse betogingen, ook al verwoord door Obama, die tot veler verrassing zei dat de Verenigde Staten de Egyptenaren „niet beschouwden als bondgenoten”, noch „als vijanden”. Overigens probeerden zijn medewerkers later de scherpte uit zijn woorden te halen: een woordvoerder van het Witte Huis zei dat Egypte „een naaste en oude partner van de Verenigde Staten” waren.

Morsi, die jarenlang aan Amerikaanse universiteiten heeft gedoceerd, zei in het interview dat Washington niet moet verwachten dat Kairo Amerikaanse voorschriften zal volgen. In tegenstelling tot zijn voorganger Mubarak, zei hij, zal hij handelen „in overeenstemming met de keuze en wil van het Egyptische volk, en niets anders”.

Morsi wees erop dat de Verenigde Staten „afkeer, misschien zelfs haat” onder de burgers van het Midden-Oosten hebben gewekt door hun steun voor autoritaire leiders en hun „heel duidelijke” vooringenomen keuze tegen de Palestijnen en voor Israël. (Reuters, AFP)