Correcties en aanvullingen

Premiersdebat bij RTL

In het artikel De Wereld Draait Door was het ergst in de peilingencarrousel (14 september, pagina 18 en 19) staat dat Maurice de Hond in De Wereld Draait Door een daling van D66 met één zetel in zijn peiling herleidde tot het Carrédebat van de avond ervoor. Dit is niet juist. Hij herleidde de daling tot het premiersdebat bij RTL van de week ervoor. Het Carrédebat was pas de avond na de bewuste uitzending.

Hypotheekgevers

In het artikel Banken mogen risico’s niet doorberekenen (18 september, pagina 22) en in de correctie 19.000 hypotheeknemers (20 september, pagina 16) is sprake van hypotheeknemers. Dit moet zijn: hypotheekgevers.

Ambtenaren zijn geen lid

In het artikel VVD wint nu ook ambtenaren (20 september, pagina 8) wordt de politieke kleur aangeduid van een aantal ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken: „VVD’er” Renée Jones-Bos, Ed Kronenburg („CDA”) en „liberaal” Karel van Oosterom. Het ministerie laat weten dat hiermee ten onrechte wordt gesuggereerd dat deze ambtenaren lid zijn van de genoemde partijen. Dit zijn ze niet.