Brieven

RTV ‘Moord’ Haren

Als inwoner van Haren keek ik met verbazing naar de talloze herhalingen op RTV Noord van de gewelddadigste scènes van het ‘feestje’ in ons normaal rustige dorp. Ik belde hen op om een verklaring te vragen. Er was een technisch probleem, waardoor geen actuele beelden beschikbaar waren. In plaats van dat kenbaar te maken aan de kijkers en òf geen beelden meer te zenden òf de beelden van een tijdstip te voorzien òf van relativerend commentaar, koos RTV Noord ervoor deze geweld- en agressie opwekkende beelden eeuwig te herhalen. Dat is journalistieke incompetentie.

Haren

Had een feestje gebouwd

Toen bekend werd dat feestgangers in groten getale zouden toestromen, had de Harense burgemeester Bats er beter aan gedaan te zorgen voor een alternatief feest. Op die manier waren met minimale kosten (het inhuren van een geluidsinstallatie en een lokale deejee) ongeregeldheden en schade waarschijnlijk voorkomen. Iedereen had tevreden de trein genomen en Haren zou er een jaarlijks evenement bij hebben gehad.

Zeist

Geloof speelt wel degelijk nog mee in partijkeuze

Volgens Hans Wiegel laten de meeste kiezers hun geloof niet meer meespelen in hun politieke partijkeuze (Opinie, 19 september).

In 2006 behaalde het CDA 41 zetels (!). Deze waren grotendeels te danken aan het feit dat iets minder dan de helft van alle kerkleden stemde op deze partij. Ongeveer 12 procent van de onkerkelijken stemde toen CDA. In 2010 stemde slechts een kwart van de kerkleden op het CDA en 5 procent van de onkerkelijken (21 zetels) . Dit was weer minder in 2012 (13 zetels).

Omdat deze opvallende ontwikkeling zich slechts in zes jaar voltrok, is de andere verklaring plausibeler: dat veel mensen die nog gelovig zijn nog best willen stemmen vanuit hun geloofsovertuiging, maar dan moet er wel wat te kiezen zijn.

Universitair docent kwantitatieve analysetechnieken aan de Radboud Universiteit Nijmegen