Marijnissen: coalitie tussen PvdA en VVD kost ze geloofwaardigheid

"Het grote verhaal is dat er wel sympathie voor de SP is, maar als het gaat om de machtsvraag gaat de voorkeur uit naar de PvdA." Foto NRC / Vincent Mentzel

De PvdA en de VVD kampen allebei met een geloofwaardigheidsprobleem als ze samen in een kabinet gaan zitten. Dat zei partijvoorzitter van de SP Jan Marijnissen zondag in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag.

Hij wees erop dat beide partijen groot zijn geworden door zich tegen de ander af te zetten:

“Veel mensen hebben juist op de ene partij gestemd om de ander uit het torentje te houden. Maar op het moment dat de verkiezingsuitslag bekend wordt trekt de PvdA naar de grootste tegenstander.”

Voor de SP rest volgens Marijnissen geen keus dan aankijken hoe het gaat:

Laat ze maar proberen een regeerakkoord te maken en zo snel mogelijk te regeren. Laat ze maar zien wat er van de PvdA-politiek overblijft.”

‘Er is wel sympathie voor de SP, maar voorkeur gaat uit naar PvdA’

De SP daalde vlak voor de verkiezingen hard in de peilingen, maar volgens sommige peilers kwam dat vooral door de tv-debatten. Volgens Marijnissen wordt het effect van die debatten door de media uitvergroot:

“Het grote verhaal is dat er wel sympathie voor de SP is, maar als het gaat om de machtsvraag gaat de voorkeur uit naar de PvdA.”

‘Samsom heeft de SP laten zitten’

De partijvoorzitter zei wel verbaasd te zijn dat PvdA-leider Diederik Samsom de SP “zo heeft laten zitten”, net als in 2006. Daarna is volgens Marijnissen juist geïnvesteerd in goede relaties: hij hield contact met partijvoorzitter van de PvdA Hans Spekman en SP-leider Roemer met Samsom. Na de verkiezingen heeft Marijnissen geen contact meer gehad met Spekman.

Hij gaf toe dat er fouten zijn gemaakt bij de communicatie over de AOW-leeftijd. Pas bij de doorrekeningen van het Centraal Planbureau bleek dat de SP de AOW-leeftijd wil verhogen, terwijl in de campagne anders werd beweerd. De SP had dit zelf naar buiten moeten brengen, aldus Marijnissen.