Vrolijk verjaarsfeest

Een uitnodiging voor een ‘sweet sixteen’-party, deze week op Facebook, leidde vrijdagavond tot rellen, gewonden, plunderingen en arrestaties. Duizenden trokken naar Haren, Groningen, voor ‘Project X’. Pagina 3: Dit feest is gekaapt door de Z-side.

Foto Laurens Aaij