Opinie

Stedelijk Museum

In 1984 moest een directeur van het Stedelijk Museum worden aangesteld. Rudi Fuchs en Wim Beeren werden beurtelings ontvangen voor een beslissend gesprek met de selectiecommissie uit de gemeenteraad. Ik had mijn zes weken oude dochter bij mij. Fuchs reageerde kribbig toen hem werd gevraagd in het wachtkamertje even op haar te passen. Beeren schonk

In 1984 moest een directeur van het Stedelijk Museum worden aangesteld. Rudi Fuchs en Wim Beeren werden beurtelings ontvangen voor een beslissend gesprek met de selectiecommissie uit de gemeenteraad.

Ik had mijn zes weken oude dochter bij mij. Fuchs reageerde kribbig toen hem werd gevraagd in het wachtkamertje even op haar te passen.

Beeren schonk haar zijn gulle lach en zag babysitten blijkbaar als zonnig deel van een duistere Amsterdamse sollicitatieprocedure.

Toen in het nagesprek bleek dat mijn fractie de beslissende stem had en ik beide mannen goede kandidaten vond, gaf die vaderlijke lach bij mij de doorslag. Wim Beeren werd directeur van het Stedelijk Museum. Zo is het gegaan, alle hardnekkige speculaties ten spijt over politiek geritsel.

Bert Holvast