Werkloosheid stijgt naar 6,5 pct

De werkloosheid steeg in augustus verder met 4.000 personen naar in totaal 514.000 personen, ofwel 6,5 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS van vanochtend.

Met name de werkloosheid onder jongeren stijgt. In het tweede kwartaal van 2012 hadden 108.000 jongeren van 15 tot 25 jaar geen baan. Dat zijn er 26.000 jongeren meer dan een jaar eerder. De werkloosheid onder jongeren steeg met 3 procentpunt tot bijna 13 procent.

Het aantal werkloze jongeren dat geen onderwijs volgt steeg het snelst, van 31.000 naar 45.000. Zes op de tien jongeren die werk zoeken volgen wel onderwijs. Deze groep steeg in een jaar tijd met een kwart.

Absoluut gezien zijn er meer senioren werkloos dan jongeren. In augustus waren er 179.000 werklozen in de categorie 45 tot 64 jaar.

Onder mannen is de werkloosheid meer gestegen dan bij vrouwen. Het werkloosheidspercentage voor zowel mannen en vrouwen was in augustus 6,5. Meestal is de werkloosheid onder vrouwen hoger.

Het aantal ww-uitkeringen nam fors toe in het onderwijs, met bijna een kwart in een jaar tijd. Ook in de bouw, zorg en welzijn en in de horeca steeg het aantal uitkeringen flink.