Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

‘Overstap naar groene energie kost staat miljarden euro’s’

Het duurzamer maken van de energievoorziening kost de Nederlandse staat miljarden euro’s. Dat staat in een advies van de Algemene Energieraad dat donderdag wordt gepresenteerd, waarover Het Financieele Dagblad al beschikt.

Inkomsten ui fossiele brandstoffen zijn nu ongeveer 35 miljard euro per jaar. Over vijf jaar is dit teruggelopen tot 30 miljard volgens de AER. Foto AFP / Frederick Florin

Het duurzamer maken van de energievoorziening kost de Nederlandse staat miljarden euro’s. Dat staat in een advies van de Algemene Energieraad dat vandaag wordt gepresenteerd, waarover Het Financieele Dagblad al beschikt.

De overheid loopt inkomsten zoals accijns mis als wordt overgestapt van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Ook zullen hierdoor de aardgasbaten teruglopen, berekende de raad.

AER: inkomsten fossiele brandstoffen lopen 5 miljard terug

Nu bedragen de inkomsten uit fossiele brandstoffen ongeveer 35 miljard euro per jaar. “Onze voorzichtige schatting is dat dit over vijf jaar vijf miljard euro minder zal zijn”, zegt AER-bestuurslid Kees Wiechers in de krant.

De VVD en de PvdA moeten bij de coalitieonderhandelingen rekening gaan houden met deze verlaagde inkomsten, zo stelt Arjen Lejour van het Centraal Planbureau:

“Probleem is dat de teruglopende inkomsten erin sluipen. Naast accijns lopen ook ook energiebelastingen bij zonne-energie terg en dalen de aanschafbelastingen bij steeds zuinigere auto’s. Het gaat bij elkaar om substantiële bedragen.”

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat de ontwikkeling in de gaten wordt gehouden:

“Daarbij valt op dat de groei van de opbrengsten van milieubelastingen de groei van de economie al niet meer bijhouden. Dat betekent dat op termijn verhoging van de milieubelastingen of andere belastingen noodzakelijk is om de totale opbrengsten op peil te houden.”