Henk Kamp en Wouter Bos samen informateur nieuw kabinet

Henk Kamp stapt in na een gesprek met Mark Rutte en Diederik Samsom samen. Foto Hollandse Hoogte/Werry Crone

Verkenner Henk Kamp (VVD) adviseert de Tweede Kamer om hem en Wouter Bos (PvdA) aan te wijzen als nieuwe informateurs van een nieuw te vormen kabinet. De nieuwe Kamer zal hier donderdag over beslissen.

Bos is oud-partijleider van de PvdA, oud-minister van Financiën en vicepremier. Hij werkt momenteel voor adviesbureau KPMG.

Eerder vandaag liet Kamp weten dat zijn verkenningsronde is afgerond. Daarin heeft hij in kaart heeft gebracht welke coalities mogelijk zijn en wie informateur moet worden. Later vanmiddag presenteerde Kamp zijn eindverslag aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet.

Kamp heeft de afgelopen vijf dagen op verzoek van de Tweede Kamer de mogelijkheden voor een nieuw kabinet onderzocht. Gisteren sprak hij eerst met Rutte en Samsom afzonderlijk en vervolgens kwamen de twee partijleiders samen bij Kamp.

Verslag verkenner Kamp

D66 en CDA zien (nog) geen rol voor zichzelf in formatie

Herman Staal, politieke chef van NRC, in reactie op het verkenningsrapport:

“Het is opmerkelijk dat Pechtold aan de ene kant zegt dat D66 geen rol voor zichzelf weggelegd ziet in deze eerste fase, omdat de VVD en de PvdA een meerderheid hebben. Maar tegelijkertijd houdt hij regeringsdeelname open. In het gesprek met Kamp heeft hij aangegeven dat hij een akkoord zal beoordelen op inhoudelijke gronden en dan bekijkt of zijn partij daar iets aan kan toevoegen. Ook het CDA ziet nu geen rol voor zichzelf weggelegd.

“Verder is het opvallend dat Kamp zichzelf naar voren schuift als informateur, naast Wouter Bos. Maar goed, beide heren zijn op financieel-economisch terrein natuurlijk erg goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ze zijn gepokt en gemazeld.”

Rutte hoopt op snelle onderhandelingen

Vanmiddag uitte Mark Rutte zich nog zeer positief PvdA-leider Samsom, en een mogelijke samenwerking met zijn partij:

“Ik heb de indruk dat Samsom een man is met wie ik zaken kan doen en ik denk dat dat wederzijds is. [...] Er is vertrouwen dat we eruit zouden komen.”

Rutte hoopt op snelle onderhandelingen met Diederik Samsom, benadrukte hij vanmiddag: “Wat mij betreft wordt het zo kort mogelijk.”

Na afloop van het gezamenlijke gesprek met Kamp stonden Rutte en Samsom gisteren samen de pers te woord. In deze korte verklaring spraken zij uit dat er ‘vertrouwen is dat gesprekken kunnen leiden tot een vruchtbare samenwerking’.

‘Begroting hoeft niet van tafel’

De demissionair premier vindt niet, in tegenstelling tot verwachtingen van onder meer PVV en SO, dat de vandaag gepresenteerde begroting weer de prullenbak in kan, zodra er een regeerakkoord ligt. Volgens Rutte ligt “de kracht van de begroting” er in dat het beleid gewoon wordt uitgevoerd, tenzij een nieuw kabinet of de Tweede Kamer alternatieven aandraagt.

Over de inhoud is tijdens de verkenning nog niet gesproken met Kamp, zei Samsom gisteren. “Daaraan gaan we na donderdag beginnen, als de gesprekken formeel beginnen.” De Tweede Kamer bespreekt morgen het verslag van Kamp, en stelt dan een of meerdere informateurs aan. Vervolgens gaan de officiële formatiegesprekken tussen VVD en PvdA van start. Onduidelijk is nog of hier meer partijen bij betrokken zullen zijn.

Afgelopen vrijdag ontving Kamp al alle fractieleiders. De meesten van hen drongen erop aan een regering van VVD en PvdA te onderzoeken, al willen sommigen dat ook een andere partij aanschuift. Zo kan een nieuw kabinet ook rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer. De nieuwe Tweede Kamer debatteert donderdag over het verloop van de formatie. Kamp wil zijn verslag dan af hebben.

‘Meerderheid senaat niet nodig voor nieuw kabinet’

Een kabinet zonder meerderheid in de Eerste Kamer kan gewoon regeren als het aan Eerste Kamer-voorzitter Fred de Graaf ligt. Dat liet hij weten tijdens zijn gesprek met Kamp. Hij ziet geen belemmering voor een kabinet dat minder dan 38 zetels heeft in de senaat. De VVD en de PvdA hebben daar samen slechts dertig zetels.

De Graaf benadrukte na afloop van het gesprek met Kamp dat het vorige kabinet ook geen meerderheid had in de Eerste Kamer. Premier Mark Rutte (VVD) moest daar ook altijd op zoek naar wisselende meerderheden. "De ene keer lukte dat, de andere keer niet", zei De Graaf.

Hij voegde daaraan toe dat de Eerste Kamer heel pragmatisch te werk gaat:

"De Eerste Kamer stelt zich op als beoordelaar van de rechtmatigheid, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van wetten. Dat is onze taak, ongeacht de samenstelling van het kabinet."