Beatrix spreekt veel over Lenteakkoord en nauwelijks over resultaten kabinet-Rutte

Koningin Beatrix op weg naar de Ridderzaal. Foto Appie Verschoor / NRC

Nederland staat voor een opgave die om grote veerkracht vraagt. Dat heeft koningin Beatrix vandaag gezegd in de Troonrede.

“De financiële en economische crisis die de wereld sinds 2008 in zijn greep houdt, raakt ook Nederland hard.”

Het beheersbaar maken van de groei van de overheidsfinanciën is volgens de koningin een belangrijk punt. Beatrix trok een parallel met de situatie bijna tweehonderd jaar geleden, toen in 1813 na de Franse tijd de grondslag werd gelegd voor het koninkrijk der Nederlanden. Prins Willem-Frederik, de latere koning Willem I, gaf een proclamatie uit, memoreerde de koningin.

“Daarin sprak hij niet alleen over de herwonnen vrijheid, maar ook over het grote belang van herstel van de welvaart.”

Van de hele samenleving werd destijds veerkracht gevraagd, zei Beatrix. “Twee eeuwen later, in een heel andere maatschappelijke en staatkundige context, staat ons land opnieuw voor een opgave die om grote veerkracht vraagt.” Economisch herstel volgt niet vanzelf, stelde de koningin.

Beatrix benadrukt belang Europese samenwerking

Ook benadrukte Beatrix het belang van Europese samenwerking, “die ons land zoveel heeft gebracht”, en momenteel door de schuldencrisis onder druk staat.

“Voor Nederland, dat een groot deel van zijn nationaal inkomen in Europa verdient, is dit essentieel. Daarom is de regering er veel aan gelegen de muntunie en de interne markt structureel te verbeteren.”

‘Koningin heeft het nauwelijks over resultaten twee jaar kabinet-Rutte’

Wat viel op aan de Troonrede dit jaar? NRC-politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet:

“Allereerst was de Troonrede redelijk kort in vergelijking met voorgaande jaren. Hij past in een reeks Troonredes waarin gesproken wordt over de internationale crisis die het land treft. Dat is sinds 2008 het geval. Deze keer drukte de koningin zich zelfs nog wat stelliger uit. De toon was stukken somberder, dat geldt althans voor het gedeelte over de crisis.

“Opvallend is dat er vaak een behoorlijke dosis aan beleidsmaatregelen in de Troonrede zit; de resultaten die geboekt zijn op de verschillende departementen. Nu was dat slechts één alinea. De koningin noemde de komst van de nationale politie in 2013 en de kostenbesparing in de zorg. Als dat is wat twee jaar kabinet-Rutte heeft opgeleverd, dan is dat natuurlijk wel povertjes. Maar goed, ze hebben dan ook maar anderhalf jaar gezeten. Dus het is niet zo gek dat de oogst bescheiden is. Ondertussen werd er twee keer zoveel ruimte besteed aan het Lenteakkoord. Dat is veelzeggend.

“Alle hoogtepunten uit het Lenteakkoord kwamen voorbij, maar de forenzentaks bleef onbesproken. Deze maatregel is natuurlijk omstreden en met de formatieonderhandelingen in het achterhoofd, wilde ze de PvdA wellicht niet tarten. Ook de VVD wil de maatregel het liefst schrappen.

“Verder sprak de koningin uitgebreid over de situatie in 1813. Ze verwees naar het jubileumjaar 2013 waarin 200 jaar koninkrijk wordt gevierd. Maar wellicht deed Rutte, via de koningin, ook een poging om te benadrukken wat het land eerder overwonnen en doorstaan heeft en wat ons de komende jaren nog te wachten staat.

Lees hier de volledige Troonrede terug en doorzoek hier alle Troonredes van 1958 tot nu.