Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Oorlog

Omroep moslims wekt weer verzet op

Binnen de Nederlandse moslimgemeenschap bestaan grote bezwaren tegen de licentieaanvraag voor een nieuwe moslimomroep. De Stichting Zendtijd Moslims (SZM) zou geen adequate afspiegeling zijn van de verschillende islamitische stromingen in Nederland. Ook zouden de initiatiefnemers „de baantjes onderling verdelen” en hebben zij „in het verleden bewezen niet capabel te zijn om deze publieke taak naar behoren uit te voeren”.

Dat stellen vertegenwoordigers van de Raad voor Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), het overwegend Turkse Milli Görüs en de alevitische federatie Hak Der. Naar verwachting beslist het Commissariaat voor de Media morgen of SZM een licentie krijgt en vanaf 2014 mag uitzenden. „Als ze ‘ja’ zeggen, dan kiezen ze voor een tikkende tijdbom”, zegt Fettah Hajjari van de RMMN.

Grootste bron van ergernis zijn de nauwe banden die SZM onderhoudt met Diyanet, het Turkse ministerie van Godsdienst. „Het kan niet zo zijn dat vanuit het land van herkomst invloed wordt uitgeoefend op de leiding en de programmering”, zegt Hajjari. Hij meent bovendien dat „twintigers en dertigers worden uitgesloten door oude dinosaurussen die van geen wijken willen weten”.

Eerdere moslimomroepen en initiatieven daartoe liepen de afgelopen jaren stuk op interne conflicten. Veel betrokkenen van toen zijn nu vertegenwoordigd in SZM. Om de impasse te doorbreken besloot minister Van Bijsterveldt (Media, CDA) in 2010 om het budget dat gereserveerd was voor een moslimomroep ter beschikking te stellen aan de NTR. Maar de Raad van State oordeelde vorig jaar dat moslims, net als andere religieuze minderheden, recht hebben op eigen zendtijd.

Journalist Radi Suudi, een van de drijvende krachten achter SZM, wil niet inhoudelijk reageren. „Tegen roddels is het moeilijk je te verdedigen. Wij gaan ervan uit dat onze aanvraag aan alle eisen voldoet. Als mensen nu al conclusies willen trekken, dan is dat voor hun rekening.”