We geloven in de EU én in Amerika

De crisis in de eurozone heeft het vertrouwen van de meeste Europeanen in de Europese Unie niet ondermijnd. Ruim zestig procent van hen gelooft dat lidmaatschap van de EU goed is voor de economie van hun land. Maar een meerderheid (57 procent) gelooft ook dat de euro slecht voor de economie is of zal zijn. De gemeenschappelijke munt is het minst populair in landen buiten de eurozone. Dat blijkt uit een internationaal opinieonderzoek dat het German Marshall Fund jaarlijks uitvoert.

De Duitse bondskanselier Merkel pakt de Europese crisis goed aan volgens 52 procent van de ondervraagden in Europese landen. Nergens is de waardering voor Merkel zo groot als in Nederland, waar 74 procent haar aanpak van de crisis goedkeurt.

Het onderzoek, getiteld Transatlantic Trends, is gebaseerd op peilingen die in juni werden gehouden in de VS en 14 Europese landen, waaronder Turkije en Rusland. President Obama blijkt in Europa nog steeds erg populair, 82 procent van de Europeanen velt een gunstig oordeel over hem.

Ondanks de sterke economische opkomst van Azië vindt een meerderheid van de Amerikanen (55 procent) Europa nog altijd belangrijker voor hun land. Op hun beurt vinden ook de meeste Europeanen (61 procent) Amerika belangrijker dan Azië.

Opmerkelijk zijn de per land uiteenlopende opvattingen over China. De meeste Amerikanen, Fransen en Spanjaarden zien het land vooral als economische bedreiging. De meeste Britten, Nederlanders, Zweden en Roemenen zien in de opkomst van China vooral economische kansen.

Aan weerszijden van de Atlantische Oceaan wordt de NAVO nog steeds beschouwd als essentieel voor de nationale veiligheid: 58 procent van de Europeanen vindt dat en 56 procent van de Amerikanen. In Rusland staat 57 procent afwijzend tegenover de NAVO.

Opmerkelijk is het sterk afgenomen vertrouwen van de Polen in het Atlantisch bondgenootschap: maar 45 procent ziet de NAVO als essentieel voor de nationale veiligheid, het laagste percentage in Europa en een daling van zes procentpunten. In het algemeen zijn Polen erg negatief gaan oordelen over internationale militaire interventies. Slechts 26 procent vindt dat de Irak-oorlog een goed idee was, tegen bijvoorbeeld 47 procent in Nederland. Alleen in de VS, Zweden en Bulgarije beoordeelt een meerderheid de interventie in Afghanistan als een juiste beslissing.