Ruimtegebrek en draagvlak knelpunten

Bij het antwoord van mijn mede panellid Jeroen de Haas sluit ik mij volledig aan. Wel kan er nog aan worden toegevoegd dat de netto energiewinst van extra windparken in de toekomst iets kleiner is als er ook back-up systemen zoals gascentrales nodig zijn als de wind weg valt. Het opstarten van dergelijke systemen levert altijd wat efficiencyverliezen op. Back-up systemen zijn echter veel minder nodig als de energieproductie van de West-Europese landen beter op elkaar wordt afgestemd.

Windturbines produceren dus veel schone energie voor Nederland, maar roepen ook veel kritiek op. Windmolens draaien op subsidie, aldus de tegenstanders. Maar er is goed nieuws. De kosten van windenergie zijn inmiddels door technologische vooruitgang dusdanig gedaald, dat windturbines in de kustprovincies en Flevoland rendabel kunnen draaien zonder subsidies. De provincie Noord-Holland snijdt daarom vooral in eigen vlees met het recente besluit tot een moratorium op nieuwe windturbines. Het ontzegt ondernemers en de gemeenschap een kans om geld te verdienen aan de groene economie.

Het knelpunt zit dus niet langer bij een forse subsidiebehoefte, maar bij ruimtegebruik en lokaal draagvlak. Waar laten we de windmolens? Hoewel….. wist u dat een hectare landbouwgebied die gebruikt wordt voor een windmolenpark 4 tot 8 keer zo veel elektriciteit oplevert als de teelt van biomassa die vervolgens in een kolencentrale wordt omgezet in elektriciteit? Nu duurzamere bronnen zoals wind en zon langzamerhand rendabel worden, zullen niet de kosten, maar het ruimtebeslag steeds meer de afweging bepalen in onze keuzes voor energiebronnen.