De Bovenbazen (96)

Door de explosie raakte het bankgebouw ontzet en een dichte regen van geldstukken en biljetten daalde op de omgeving neer. Te midden hiervan kon men de energiekoning persoonlijk naast Tom Poes op het plaveisel zien zitten.

De Soliumwinners hadden hun dreigende houding laten varen. Weliswaar vonden zij het een vreemde wijze van betaling, maar betaald wérd er – en daarom herstelden zij zich spoedig van de schok die dit hun gegeven had. Zij bewogen zich springend door het stadsbeeld om zo veel mogelijk van de loonronde te kunnen profiteren, terwijl hun geroep alle geluiden overstemde. De commissaris van politie naderde dan ook onopgemerkt.

‘Wat moet dat?’ schreeuwde hij boven het gejoel uit. ‘Zit jij hier achter, Bommel?’

‘Hier achter?’ herhaalde heer Ollie, vaag om zich heen blikkend. ‘Nee, ik zit er in. Middenin, als u begrijpt, wat ik bedoel. Het is véél, hè?’

‘Het is ordeverstoring!’ riep Bulle Bas overspannen. ‘Dit brengt een ambtenaar in functie in verzoeking! Je bent er bij! Wat heb je uitgevoerd?’

‘Ik?’ vroeg heer Bommel. ‘Ik heb mijn geld losgemaakt. Het zat samengebald. Dat gaf een hele knal, hoor. Wat jij, Tom Poes?’ Het was duidelijk dat de politiechef deze technische uiteenzetting niet kon volgen. Voordat hij echter zijn notitieboekje had kunnen grijpen werd hij meegevoerd door enige passerende Soliumwinners die ‘Leve obb!’ riepen.