Al na zes maanden rendement

Uit diverse onderzoeken (onder andere Milieucentraal en Danish windturbine Manufacturers Association) blijkt dat een werkende windturbine in drie tot zes maanden de energie terugverdiend die nodig is voor de hele levenscyclus van bouwen, plaatsen, onderhoud en afbreken. Die terugverdientijd is 2 tot 3 procent van de hele levensloop van de turbine, want een turbine levert 15 tot 20 jaar elektriciteit.

In ongeveer diezelfde zes maanden heeft de turbine ook de uitstoot van het broeikasgas C02 ‘terugverdiend’ die ontstaat bij het bouwen, plaatsen, onderhoud en demonteren, omdat er geen CO2 ontstaat bij de productie van elektriciteit uit wind.

Hoeveel elektriciteit een windturbine kan leveren, hangt van een aantal zaken af. Vooral de grootte van de wieken (de rotorbladen), de hoogte en de plek waar de turbine staat zijn bepalend voor het elektrisch vermogen. Het vermogen (wat kan een turbine leveren) wordt uitgedrukt in de eenheid megawatt (MW); één MW is 1.000 kilowatt.

Een windturbine van 1 MW op land levert per jaar circa 2.250.000 kilowattuur. Dit is genoeg voor 625 huishoudens. Een windturbine van 1 MW op zee levert per jaar circa 3.500.000 kilowattuur. Dit is genoeg voor 970 huishoudens.

Moderne molens hebben een vermogen van 2 tot 3 MW. De grootste in gebruik zijnde windmolens hebben een vermogen van 6 MW. In Nederland ‘draait’ voor circa 2.200 MW aan windturbines, wat genoeg is voor 4,5 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Op de langere termijn kan windenergie voor maximaal 40 à 50 procent van de elektriciteitsvraag dienen. Meer lukt niet omdat de elektriciteitsopbrengst afhankelijk is van het ‘windaanbod’.