Geenstijl mocht niet linken naar naaktfoto’s Britt Dekker - ‘Geen onschuldig linken’

Geenstijl had in oktober 2011 niet mogen linken naar de plek waar de naaktfoto’s van Britt Dekker te downloaden waren. Die foto’s waren geschoten om in het decembernummer van Playboy te verschijnen, en waren voor het artikel van Geenstijl nog niet bij het publiek bekend.

Het gewraakte artikel van Geenstijl, waarin 'Pritt Stift' linkte naar de foto's van Britt Dekker.
Het gewraakte artikel van Geenstijl, waarin 'Pritt Stift' linkte naar de foto's van Britt Dekker.

Geenstijl had in oktober 2011 niet mogen linken naar de plek waar de naaktfoto’s van Britt Dekker te downloaden waren. Niet omdat linken niet mag, maar omdat de locatie van de betreffende link niet te vinden was voordat Geenstijl die bekend maakte, zo oordeelt de rechtbank in Amsterdam vandaag. De foto’s van Dekker waren geschoten om in het decembernummer van Playboy te verschijnen.

Geenstijl krijgt een boete van 28.396,52 euro aan de broek voor het maken van inbreuk op de auteursrechten van Sanoma, en voor het maken van inbreuk op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van Britt Dekker. De schade die Sanoma heeft opgelopen door de geplaatste hyperlink moet ook door Geenstijl worden opgehoest, maar hoeveel dat is wordt later bepaald. Als de foto’s opnieuw bij Geenstijl opduiken moet de site een dwangsom van 50.000 euro betalen aan Sanoma, tot een maximumbedrag van 1 miljoen euro.

De redactie van Geenstijl heeft het vonnis vandaag zelf gepubliceerd.

Fucking uitgelekt!

Geenstijl linkte op 27 oktober 2011 in het artikel ‘Fucking uitgelekt! Naaktfotoos Britt Dekker’ naar een .zip-bestand met de blootfoto’s van Dekker, te downloaden van filesharesite Filefactory.com. Geenstijl kreeg de tip dat de foto’s daar te downloaden stonden van een emailadres dat te herleiden is naar het kantoor van Sanoma zelf, de uitgever van Playboy.

Volgens Geenstijl was het plaatsen van de link geen misdaad: zij hebben de foto’s niet zelf uitgelekt en niet zelf geupload. Het plaatsen van de hyperlink zelf is volgens de rechters dan ook geen ‘zelfstandige openbaarmaking’. De rechtbank gaat echter mee in de tegenargumenten van Sanoma: niemand had de foto’s kunnen vinden als Geenstijl de link niet had geplaatst. Bestanden die worden gehost door Filefactory zijn niet vindbaar in Google of andere zoekmachines, en ook in Filefactory zelf konden de foto’s niet worden gevonden, zonder dat de precieze url bekend was. De site had van de rechters best mogen schrijven dat de foto’s waren uitgelekt, maar het bewijzen van dat feit, door middel van de link, was niet nodig, zo oordeelt de rechtbank: De rechtbank:

“Niet de plaatsing in een voor het publiek onvindbare file binnen de website Filefactory.com, maar de plaatsing van de hyperlink op Geenstijl.nl heeft er dan ook voor gezorgd dat het publiek vanaf 27 oktober 2011 kennis kon nemen van de fotoreportage voordat deze zou worden gepubliceerd in het decembernummer 2011 van Playboy.”

“In het afleggen van journalistieke verantwoording voor de juistheid van het bericht is, anders dan GeenStijl beoogt aan te voeren, geen rechtvaardiging te vinden voor openbaarmaking van de gehele reportage.”

Ook de manier van linken, onder de tekst “En dan nu het linkje met pics waar u op zat te wachten. Wie het eerst fapt, die het eerst komt. HIERRR” geeft volgens de rechtbank aan dat het niet zou gaan om het bewijzen van de juistheid van het bericht, maar om het bieden van entertainment aan de bezoekers.

‘Deze beslissing is doodeng’

De redactie van Geenstijl noemt de beslissing ‘doodeng’. Volgens het weblog moet iedereen zich na dit vonnis voortaan afvragen of je met een hyperlink geen inbreuk maakt op auteursrechten:

“Met een verkeerde afweging riskeer je kennelijk een nader te bepalen schadevergoeding en een proceskostenveroordeling van bijna 30.000 euro. We zijn het ook niet eens met de achterliggende redenering: zeggen waar een foto te vinden is, is iets anders dan de foto openbaar maken, ook als de foto daardoor makkelijker te vinden is. Zo werkt het auteursrecht volgens ons niet en anders is het dringend aan hervorming toe, want op deze manier valt het internet op den duur stil”

‘Reactie Geenstijl is overtrokken’

NRC’s juridisch redacteur Folkert Jensma snapt de beredenering van de rechtbank, en noemt de reactie van Geenstijl overtrokken:

“Dit draait om de vraag wie die fotoreportage openbaar heeft gemaakt en dus de auteursrechteninbreuk pleegt. De website waar die staat, óf GeenStijl die de link plaatst. Het plaatsen van een hyperlink is volgens de rechter ‘in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking’, aldus overweging 4.11. Daarmee is dus het plaatsen van hyperlinks niet strafbaar. Maar in dit geval was het juist een onvindbaar internetadres dat slechts aan een ‘onbeduidend’ aantal personen bekend was. Door de actie van GeenStijl veranderde dat op slag. Zonder de handeling van GeenStijl zou het publiek er ook geen toegang toe gehad hebben. Ergo – GeenStijl kan zich niet verstoppen achter het verweer dat ze onschuldig linkt.”

Winstoogmerk

De rechtbank heeft het winstoogmerk van Geenstijl meegewogen in het oordeel. Volgens de rechters is het van belang dat Geenstijl de link plaatste met het doel meer bezoekers te trekken. Het bekendmaken van de link had voor Geenstijl daarmee een commercieel belang, wat ook door Geenstijl is erkend in de rechtzaal.

Dekker zelf bezit bovendien een ‘verzilverbare populariteit’, en hoeft de publicatie van de foto’s zonder vergoeding te ontvangen niet te dulden, menen de rechters. Hoewel de foto’s niet in haar opdracht zijn gemaakt, was haar toestemming toch nodig voor publicatie door anderen dan Playboy.

Geenstijl voerde aan dat Dekker zelf twitterde dat haar foto’s waren uitgelekt, met een link naar een Mexicaanse website. Dat was ruim voor publicatie in Playboy, namelijk op 1 november 2011. Maar, volgens de rechters doet haar tweet niets af aan het feit dat de link van Geenstijl inbreuk maakt op haar portretrecht.

‘YES!!!!’


Britt Dekker zelf is verheugd over de uitspraak:
Twitter avatar Brittjje Britt Dekker YES!!!!! RT @Spitstwit: GeenStijl mag van de rechter niet linken naar de uitgelekte Playboy-foto’s van Britt http://t.co/zrTfZE5d

Vonnis

Lees het hele vonnis:

Vonnis Sanoma vs Geenstijl