Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Europa, best onbelangrijk. Voor de kiezers althans. Wat houdt kiezers wél bezig?

In alle debatten en in de media nam Europa een prominente plaats in. Maar het is niet waar kiezers zich druk om maken, blijkt uit zoekgedrag op Google. Zorg, de huizenmarkt en onderwijs deden het beter dan Europa.

Kiezers brengen hun stem uit in het stadhuis van Den Haag.
Kiezers brengen hun stem uit in het stadhuis van Den Haag. Kiezers brengen hun stem uit in het stadhuis van Den Haag. Foto ANP / Evert-Jan Daniels

In alle debatten van de laatste weken en in de media nam Europa een prominente plaats in. Maar het is niet waar kiezers zich druk om maakten. Althans, dat zou je kunnen concluderen uit zoekgedrag op Google. Alleen in combinatie met de PVV zochten mensen naar dit onderwerp. En wat vindt de PvdA eigenlijk van de hypotheekrenteaftrek? Kiezers zoeken driftig naar deze combinatie van zoektermen, maar PvdA-leider Diederik Samsom hoor je er weinig over.

Op verzoek van nrc.next analyseerde het verkiezingenteam van Google zoekvolumes rond politieke partijen, lijsttrekkers en verkiezingsthema’s. De analyse omvat anonieme data van al het zoekgedrag in Nederland van de afgelopen tien dagen. Rond vrijwel alle partijen zijn onderwijs, hypotheekrenteaftrek en zorg de belangrijkste thema’s waar mensen naar zoeken. Dat zijn de thema’s waar het om draait deze verkiezingen. Niet Europa.

Zoekgedrag betere graadmeter voor einduitslag dan peilingen

Internet is voor veel mensen een belangrijk instrument om hun keuze te bepalen. Kieswijzer en stemwijzer worden massaal gezocht. De combinaties van zoektermen kunnen worden gezien als een indicatie van de thema’s die belangrijk zijn bij het maken van een keuze. En de volumes zijn een goede indicator voor populariteit. Bij de laatste verkiezingen in de Verenigde Staten bleken de analyses van het zoekgedrag in Google een betere graadmeter voor de uiteindelijke uitslagen dan peilingen.

De top vijf van gezochte thema’s in combinatie met partijen zijn vaak opmerkelijk. Alleen rond de VVD zoeken mensen bijvoorbeeld veel op defensie. Bouw is een populair zoekwoord in combinatie met PVV. Het CDA doet zijn naam als gezinspartij eer aan, onderwijs en kinderopvang genereren de meeste zoekvolumes. Hoog bij de PvdA staan ontslagrecht en AOW. Studenten zoeken naar de langstudeerboete en studiefinanciering bij de VVD, de SP en D66.

Shift van Roemer naar Samsom goed zichtbaar

De tweestrijd tussen de kandidaten voor het premierschap die in de media en de peilingen zo’n prominente rol speelt, is goed terug te zien in het zoekgedrag. Vooral de shift van Roemer naar Samsom is zichtbaar. In combinatie met Samsom zoeken mensen namelijk amper op SP-leider Emile Roemer. Maar mensen die eerst Roemer intikken, zoeken daarentegen veel vaker ook op Samsom. Dit doet vermoeden dat veel mensen die SP wilden gaan stemmen twijfelen of ze wellicht toch voor de PvdA zullen gaan.

Samsom zette succesvol zijn gezin in

Samsom zette bewust zijn gezin in voor de campagne. Met succes, want velen zoeken op dochter in combinatie met zijn naam. Spin loslaten op de tegenpartij werpt ook zijn vruchten af. Over Roemer rees het beeld dat hij slecht Engels sprak, waarop er in combinatie met hem driftig op Engels en opleiding gezocht werd. En in de categorie relletjes: dat Rutte niet met Freek de Jonge aan tafel wilde zitten en het schilderij dat Bennie Jolink van Wilders maakte, zorgden voor heel wat internetverkeer.