Wind zat voor molens

Ja hoor, het kan. Als er op deze wereld maar genoeg reusachtige windturbines worden neergezet dan kunnen die uiteindelijk genoeg vermogen leveren om aan de totale wereldenergievraag te voldoen. Niet iedereen twijfelde daaraan, maar binnen academische kring was er debat. Want als er wereldwijd echt ontzettend veel windturbines worden neergezet dan gaan die het klimaat beïnvloeden. Ze verhogen de terreinruwheid en veranderden de warmtehuishouding van de onderste atmosfeerlaag. Want de elektriciteit die de turbines produceren komt altijd weer lokaal als warmte vrij. Op den duur kan zo het mondiale windaanbod door de miljoenen windmolens veranderen.

Mark Jacobson van Stanford University heeft met anderen de kwade kansen onderzocht, ze publiceren er vandaag over in de Proceedings of the National Academy of Sciences . De invloed van alle mogelijke soorten windmolenparken (met molens van elk 100 meter hoog en een vermogen van 5 megawatt) verwerkten ze in een fijnmazig klimaatmodel.

De verrassende uitkomst is dat er wel degelijk een grens is aan de windenergievoorziening. Wie het genoemde type molen uitsluitend op land plaatst, Antarctica uitgezonderd, zal wereldwijd nooit meer dan 70 miljoen megawatt kunnen opwekken. Gelukkig is dat vijf keer zoveel als de mensheid nodig heeft.