Kies kort

44

Morgen kan op 44 NS-stations gestemd worden. Stemgerechtigden kunnen stemmen op het station in de gemeente waar ze wonen, met een stempas en een identiteitsbewijs. Wie op een station in een andere gemeente wil stemmen, had zijn stempas moeten laten omzetten in een kiezerspas. Dat kon tot afgelopen vrijdag. De stembureaus staan in de stationshal, op het stationsplein, soms ook op een parkeerplaats, in „een voormalige Free Record Shop” of bij de Starbucks.