De Bovenbazen (93)

De heren sprongen ontsteld op en haastten zich naar het vertrek waar het apparaat stond opgesteld. Zelfs voor een minvermogende was het duidelijk dat er iets ongewoons aan de hand was. Want de lampjes die anders rustig gloeiend de vermogens der bovenbazen aangaven, flakkerden nu nerveus. En terwijl de beide magnaten verblekend naar het verschijnsel staarden, sprongen er enkele knallend uit hun fittingen.

‘W-wat is dat?’ stamelde ng ontdaan.

‘Hoogspanning!’ riep aws uit. Hij bukte zich om een losspringend lichtbolletje te ontwijken en jammerde: ‘H-het kapitaal komt in beweging! In de Energiesector, zie je wel? Maar hoe is dat mogelijk? Het is onnatuurlijk.’

‘Er dreigt een krach,’ fluisterde de ander. ‘Zie je nu wel? Het meesterbrein van obb heeft iets uitgedacht! Een geniale manipulatie, aws! Wat is hij aan het doen?’

‘Wat ben ik aan het doen?’ vroeg heer Ollie zich af. ‘Het wieltje draait als een gek. Wat ben ik begonnen?’ Hij sprong op om enkele wegschietende munten te ontgaan en staarde in grote verwarring naar de ontbindende geldhoop.

Hier gebeurt iets akeligs, dat voel ik, dacht hij. Ach hoe moet dat aflopen?

‘We moeten hier weg!’ riep Tom Poes, die eindelijk heer Bommels kluis gevonden had. ‘Uw kapitaal gaat splitsen en direct springt het uit elkaar! Kom gauw, heer Ollie!’