Bush eerder en vaker gewaarschuwd over terreuraanslagen 9/11

Foto AP / Allan Tannenbaum

George W. Bush is vaker en dringender gewaarschuwd over de terreuraanslagen op 9/11, dan tot nu toe bekend was. In het voorjaar van 2001 kreeg Bush de eerste meldingen over een mogelijke terroristische aanslag binnen van de CIA, schrijft de journalist Kurt Eichenwald vandaag op de opiniepagina van The New York Times.

Neoconservatieve Republikeinen zagen de ernst van de situatie echter veel minder in dan de Amerikaanse inlichtingendienst. Ze meenden zelfs dat Al-Qaeda met haar acties slechts de aandacht van de Iraakse leider Saddam Hussein probeerde af te leiden, die naar hun mening een groter gevaar vormde. Een argument dat volgens buitenlandredacteur Juurd Eijsvoogel van NRC voortkomt uit een ‘onafgemaakt taakje’ van het kabinet van Bush senior. Eijsvoogel zegt:

“De vader van Bush had tijdens de Golfoorlog Irak uit Koeweit verdreven, maar hij heeft Saddam niet afgezet. Toen de Republikeinen weer aan de macht kwamen, was hun voornaamste doel om de Iraakse leider van zijn troon te stoten. De regering wekte dan ook de indruk dat Bin Laden op een of ander manier verbonden was aan Saddam Hussein.”

Onderschatting van het gevaar

De gevaren vanuit Al-Qaeda wimpelden de Republikeinen dan ook moeiteloos af. Eichenwald meldt hierover:

“An intelligence official and a member of the Bush administration both told me in interviews that the neoconservative leaders who had recently assumed power at the Pentagon were warning the White House that the C.I.A. had been fooled; according to this theory, Bin Laden was merely pretending to be planning an attack to distract the administration from Saddam Hussein, whom the neoconservatives saw as a greater threat.”

Al vijf keer gewaarschuwd

De CIA bleef ervan overtuigd dat er wel degelijk gevaar dreigde en bracht naar aanleiding hiervan een rapport uit dat anders dan de vermoedens van de Republikeinen bewees dat er iets te gebeuren stond. Meerdere waarschuwingen aan het adres van Bush en zijn aanhang volgden, maar de analyses van de Amerikaanse inlichtingendienst kregen nauwelijks gehoor. Toen het beruchte CIA-rapport genaamd ‘Bin Laden Determined to Strike in US’ op 6 augustus verscheen, was Bush al zeker vijf keer gealarmeerd over de terreuraanslag die op de loer lag.

Tot nu toe was dit het enige rapport waarvan Bush na de aanslagen erkende weet van te hebben. Condoleezza Rice, die toen zijn veiligheidsadviseur was, zei in mei 2002 dat de eerdere signalen die over de aanslagen binnenkwamen op het Witte Huis onvoldoende duidelijk en haastig waren, berichtte The New York Times in dat jaar. Rice zei volgens die krant:

“I don’t think anybody could have predicted that these people would take an airplane and slam it into the World Trade Center, take another one and slam it into the Pentagon, that they would try to use an airplane as a missile.”

Roep tot openbaarmaking

Maar de documenten die Eichenwald via de inlichtingendienst in handen kreeg, bewijzen dat de voormalig president eerdere waarschuwingen negeerde. Volgens Eijsvoogel is het overigens niet vanzelfsprekend dat alle waarschuwingen die de president en zijn veiligheidsadviseurs dagelijks onder ogen krijgen, direct tot actie leiden. Toch is het opmerkelijk dat het Witte Huis na de hoeveelheid waarschuwingen en de ernstige toon van de CIA toch ongemoeid bleef, zegt de buitenlandredacteur.

“Het was tot nu toe niet bekend dat de waarschuwingen van de CIA al zo vroeg en zo dringend waren ingezet. Waarschijnlijk krijg je in Amerika nu de roep om de openbaarmaking van de die documenten.”