‘Gestolen paneel van wereldberoemd Lam Gods in boedel oud-minister’

Een groep toeristen staat voor de replica van het Lam Gods van Van Eyck in de Sint-Baafs kathedraal in Gent. Foto Hollandse Hoogte

Het gestolen paneel van het wereldberoemde altaarstuk De Aanbidding van het Lam Gods is in bezit van de familie van wijlen de Belgische oud-minister August De Schryver. Dat beweren twee anonieme tipgevers, die vorig jaar het bisdom Gent benaderden met de mededeling dat zij over de teruggave van het kunstwerk wilden bemiddelen. Dat schrijft de Vlaamse krant De Standaard vandaag.

Het paneel De Rechtvaardige Rechters van het drieluik van de gebroeders Van Eyck is spoorloos sinds het in 1934 uit de Sint-Bataafskathedraal werd gestolen. Er wordt al decennialang gespeculeerd over het lot van het kunstwerk en de identiteit van de daders.

‘Familie wil werk op discrete manier teruggeven’

Begin 2011 meldde zich eerst een bejaarde man bij het bisdom, die zich opwierp als tussenpersoon. De familie De Schryver zou het gestolen luik op een discrete manier willen teruggeven. Een half jaar later belde een wat jonger klinkende man met slecht nieuws. De familie zou verdeeld zijn geraakt over de kwestie, en ruziën over houden of afstaan.

De nabestaanden van de katholieke oud-minister De Schryver ontkent volgens De Standaard dat zij iets met het gestolen paneel van doen hebben. De Schryver werd al vaker genoemd door onderzoekers van de diefstal. De roof zou onderdeel zijn van een machtsstrijd die destijds in zijn christendemocratische partij woedde. Maar tot dusver ontbreekt bewijs.