Nieuwbouw gehalveerd ten opzichte van 2008

De nieuwbouwproductie daalt volgend jaar verder naar 40.000 woningen. Dat is 10.000 woningen minder dan dit jaar en een halvering ten opzichte van de productie van vóór de crisis in 2008. Dat bevestigt directeur Jan Fokkema van Neprom, de branchevereniging van projectontwikkelaars, na berichtgeving in Het Financieele Dagblad.

Fokkema baseert de schatting op de nieuwe cijfers over het aantal verkochte woningen in het tweede kwartaal van dit jaar, het aantal verleende bouwvergunningen en bouwplannen van projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten. Ook gaat Neprom bij de schatting uit van dezelfde economische omstandigheden en ongewijzigd beleid.

Voor de crisis werden per jaar circa 80.000 nieuwe woningen opgeleverd, zegt Fokkema telefonisch. Met name de teruggelopen verkoop noemt hij „dramatisch”. Voor de crisis verkochten projectontwikkelaars circa 35.000 tot 40.000 woningen per jaar, volgens Fokkema. „Dit jaar zit de verkoop rond de 12.000 woningen en ik ben bang dat we volgend jaar op 10.000 uitkomen. Dat is een kwart van de verkoop voor de crisis.”

Fokkema waarschuwt voor een sterke prijsstijging van nieuwbouw als de economie aantrekt. Ondanks de dalende verkoop en productie en de vele faillissementen in de bouw, blijven de huishoudens, en daarmee de woonbehoefte, toenemen.

De directeur van Neprom pleit voor de invoering een tijdelijke startershypotheek van de overheid. Het Rijk zou een lagere rente dan banken kunnen rekenen, waardoor ook de hypotheekrenteaftrek minder is. „Op langere termijn willen we niet dat het Rijk meer garanties op zich neemt, maar als een crisismaatregel is dit alleszins verdedigbaar.”