Insiderspanel: welke zwakke plekken van Samsom kunnen tegenstanders uitbuiten?

Samsom eerder deze campagne tijdens het RTL-premiersdebat dat hij volgens de kijkers won. Foto screenshot NOS

Welke zwakke plek van Diederik Samsom kunnen politieke tegenstanders het beste uitbuiten in de laatste campagnedagen? Ons politieke insiderspanel taxeert wat zoal de achilleshiel van de PvdA-lijsttrekker zou kunnen vormen.

45 politieke insiders krijgen vragen over de campagne. Deze vraag is door 29 van hen beantwoord. Deelnemers op nrc.nl/insiderspool.

“Betweterigheid. Diederik Samsom wil graag laten weten dat hij het weet, ook als hij het niet weet.” Strateeg met CDA-roots

“Samsom is ook klem te praten, met name op het linkse imago van de partij en de lieden die er rondlopen. Als je op Samsom stemt krijg je er een hoop ellende bij.” Minister onder Balkenende

“Hij heeft een opvliegend karakter dat hij pas heel recent heeft weten te beheersen. Hem zo ontregelen dat hij geagiteerd raakt en de rol van constructieve bruggenbouwer in stijl en toon zelf onderuit haalt is zijn zwakste plek.” Linkse oud-voorlichter

“Je krijgt er de partij bij die marktwerking in de zorg en schaalvergroting in het onderwijs introduceerde en altijd ‘ja en amen’ tegen Brussel zei.” Spindoctor ter linkerzijde

Eensgezind zijn de insiders niet, maar ze zien allemaal wel degelijk zwakheden bij de rising star van de PvdA. De meeste insiders die voor de antwoordmogelijkheid ‘overig’ kozen, wijzen er in hun toelichting op dat zwakheid vooral bij de PvdA gezocht moet worden. De regenteske houding van de partij, de zwakke lijst en de “SP-isering” van de partij.

Diverse insiders zien zijn zorgstandpunten als zwakke plek. Partijen kunnen “framen” dat de plannen leiden tot bureaucratie en wachtlijsten.

Ten slotte is ook zijn gebrek aan leiderschapservaring een zwakke plek.

“Is hij wel de man die Nederland moet gaan leiden?”