Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Zeventien scholen kampen met financiële problemen’

Zeventien schoolbesturen staan onder verscherpt financieel toezicht van de onderwijsinspectie en lopen het risico failliet te gaan. Dat constateert de grootste onderwijsvakbond, de AOb, in een vandaag verschenen onderzoek. Het gaat om scholen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs, die samen 7.500 medewerkers en 95.000 leerlingen hebben.

Zeventien schoolbesturen staan onder verscherpt financieel toezicht van de onderwijsinspectie. Vijf daarvan lopen het risico failliet te gaan. Dat constateert de grootste onderwijsvakbond, de AOb, in een vandaag verschenen onderzoek. Het gaat om scholen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs, die samen 7.500 medewerkers en 95.000 leerlingen hebben.

Omdat de inspectie niet bekendmaakt welke scholen onder financieel toezicht staan, hield de AOb alle jaarcijfers over 2011 tegen het licht. De bond concludeert dat het toezicht faalt. “Of een schoolbestuur netjes met overheidsgeld omgaat, wordt nauwelijks gecontroleerd”, zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher.

Vooral grote problemen in het mbo

Begin dit jaar dreigde de, inmiddels opgesplitste, onderwijskolos Amarantis te bezwijken onder de eigen schuldenlast. Kort daarvoor ging een basisschool in Maarssen failliet. Beide stonden onder financieel toezicht van de inspectie.

Vooral mbo-instellingen kampen met grote problemen door teruglopende leerlingenaantallen, bezuinigingen en wanbeleid. In juli werd bekend dat het regionaal opleidingencentrum Zadkine uit Rotterdam vorig jaar een recordverlies van 14,9 miljoen euro leed en vierhonderd medewerkers moet ontslaan.

ROC Amsterdam noteerde vorig jaar een verlies van 19 miljoen euro, maar verkeert niet in de gevarenzone. Dat geldt wel voor ROC Leiden vanwege extra uitgaven (ambitieuze nieuwbouw) en achterblijvende inkomsten. ROC Leiden ontving vorig jaar weliswaar 75,6 miljoen euro voor een pand aan de Lammenschans, maar de bouwkosten liggen hoger: 91 miljoen. Het verschil staat op de balans verantwoord als 15,9 miljoen aan ‘meerkosten’.

‘Bestuurders worden niet tijdig gecorrigeerd’

In een brief aan de Tweede Kamer stelt Dresscher dat de vrijheid van schoolbesturen moet worden beperkt. “Omdat er onvoldoende tegenwicht is [...] worden bestuurders niet tijdig gecorrigeerd.” Kamerlid Dijsselbloem (PvdA) deelt die mening: “De overheid is nu veel te passief.” Zijn partij presenteert vanmiddag een actieplan en pleit voor een parlementair onderzoek. Dat moet uitwijzen of de huidige overheidsfinanciering moet worden aangepast.