‘Alleen nog intensievere landbouw behoedt wereldbevolking voor honger’

Een onschuldige sproei-installatie die landbouwgewassen nathoudt. Door het vele gebruik van bestrijdingsmiddelen in het westen van Nederland raken sloten te sterk vervuild, aldus Leidse wetenschappers eerder deze zomer. Foto NRC / Maurice Boyer

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen te blijven voorzien van voedsel moet de landbouw niet minder, maar juist méér intensief. Voorzitter Aalt Dijkhuizen van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit stelt dat Nederland als Üsain Bolt van de voeding” een voorbeeld is voor de rest van de wereld.

In Trouw zegt hij dat intensievere landbouw de meest duurzame manier is om voedsel te produceren. Bij de opening van het academisch jaar zal hij een betoog met eenzelfde strekking houden. Als de aardkloot straks negen miljard mensen huisvest zal er alleen maar meer vlees en zuivel nodig zijn. Daar tegenover staat volgens de voorzitter dat het noodzaak is minder grondstoffen en chemische middelen te gebruiken.

Usain Bolt

“Dat is een enorme opgave. Alleen de intensieve landbouw kan dat aan”, zo stelt de voormalig directeur van het beursgenoteerde voedingsbedrijf Nutreco.
In Nederland is vanuit bepaalde hoeken vanuit milieuoogpunt juist roep om minder intensieve veehouderij. Dijkhuizen wil daar niets van weten:

“De hele wereld kijkt hoe in Nederland doelmatigheid en duurzaamheid worden gecombineerd. Wij zijn de Usain Bolt van de voeding. De wereld zal straks lijken op Nederland.”

De lobby voor een minder intensieve landbouw doet de landbouwexpert vrezen dat zijn boodschap niet makkelijk aan de man te brengen is. Het wordt volgens hem echter of honger, of intensievere productie.