Fabrikant vergoedt als medicijn niet aanslaat

Fabrikant Novartis van het nieuwe astmamedicijn omalizumab (Xolair) zal voortaan de kosten vergoeden als het medicijn bij een patiënt niet werkt. Dit hebben het College voor Zorgverzekeringen en Novartis afgesproken. Het college adviseert minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) om deze nieuwe no-cure-no-pay-regeling op meer dure medicijnen toe te passen.

Omalizumab bestaat pas een paar jaar en kost 16.000 euro per patiënt per jaar. Zo’n 1.000 mensen hebben de zware vorm van astma waarvoor omalizumab bedoeld is. Bij sommige patiënten is het effectief, bij andere niet. Dat blijkt na een maand of vier. Voor de patiënten die er baat bij hebben, wordt het medicijn vergoed uit het basispakket.

Het is het derde nieuwe medicijn dat onlangs is herbeoordeeld door het CvZ. Het college, dat het kabinet adviseert over wat wel en niet in het basispakket hoort, bekijkt een reeks veelbelovende medicijnen die de afgelopen jaren voorwaardelijk zijn toegelaten tot de markt.

Deze zomer ontstond ophef over het conceptadvies van het CvZ om twee veel duurdere medicijnen – voor de spierziektes van Pompe en Fabry – niet meer te vergoeden voor patiënten bij wie ze te weinig effect hebben. Die middelen kosten 400.000 tot 700.000 euro per jaar. Het aantal patiënten met Pompe of Fabry is kleiner dan astma – hooguit 150.

Binnenkort volgt het definitieve advies over de medicijnen voor Pompe en Fabry. Schippers heeft al laten weten dat alleen middelen die werken, worden vergoed.