Directeur Limburgse woningcorporatie Vitaal Wonen geschorst

Directeur Noël Philippen van de Limburgse woningcorporatie Vitaal Wonen is met ingang van vandaag geschorst, hangend een onderzoek naar misstanden bij zijn corporatie. Dat schrijft demissionair minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

De directeur kwam begin deze week in opspraak. Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek dat hij privé 184.000 euro verdiend had aan een vastgoedtransactie van Vitaal Wonen met aannemers, waaronder een dochter van VolkerWessels.

Uit het onderzoek bleek eveneens dat Vitaal Wonen een villa kocht die, na te zijn opgeknapt, verhuurd werd aan de voorzitter van de raad van toezicht. Ook hield de huisnotaris van Vitaal Wonen in strijd met de Notariswet een verkoopbedrag uit een openbare akte.

Spies riep dinsdag de raad van toezicht om het matje. In dat gesprek vroeg ze om een onafhankelijk forensisch onderzoek “naar alle feiten zoals weergegeven in het artikel in het NRC”. De voorzitter van de raad van toezicht is niet betrokken bij dit onderzoek, aangezien zijn rol mogelijk ter discussie staat. Het ministerie zal toezien op de kwaliteit van de opdracht en de onafhankelijkheid van het onderzoek. De voorbereiding is gestart. Spies:

“Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van schade voor de volkshuisvesting dan zal ik de corporatie opdragen civiel rechtelijke stappen te ondernemen om de schade te verhalen.”

Volgens Spies heeft haar ministerie al op 12 januari 2012 een eerste signaal ontvangen over Vitaal Wonen.

“Dit signaal is nader onderzocht en de beschikbare gegevens gaven geen aanleiding te veronderstellen dat er sprake was van strafbare feiten. Het enige punt dat strijdig was met de vigerende wet- en regelgeving betrof een door de corporatie verstrekte lening aan de directeur-bestuurder. Deze lening was bekend bij het ministerie en hier is zoals ook in het artikel in NRC staat al in 2010 tegen opgetreden. De lening is in 2011 terugbetaald aan de corporatie.”

Afgelopen jaren zijn grote corporaties regelmatig in opspraak gekomen door risicovolle investeringen, fraude en gebrekkig toezicht. Vitaal Wonen in Limbricht (304 woningen) is een van de kleinste corporaties.

Directeur Jan van der Moolen van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de financieel toezichthouder voor corporaties, kwalificeerde de koop van de villa als een constructie “met het oogmerk er bepaalde figuren van te laten profiteren”. Dat de voorzitter van de raad van toezicht de villa vervolgens huurt “is een staaltje van wat ik zou duiden als ‘zou niet mogelijk moeten en mogen zijn’”.

    • Joep Dohmen