Correcties en aanvullingen

Procentuele verandering ten opzichte van 2011

In de tabel bij het artikel Hoe minder Europa, hoe beter de cijfers (29 augustus, Economie, pagina 25), staat niet dat de kolommen waar de cijfers vergeleken worden met het eerste halfjaar 2011 de procentuele verandering ten opzichte van die periode aangeven.

De soevereiniteit volgens Jean Bodin

In Nederland kan wel wat soevereiniteit missen (29 augustus, pagina 14 Opinie) staat dat vóór Jean Bodin (1530-1596) de soevereiniteit was gebaseerd op de relatie tussen de soeverein (vorst) en zijn onderdanen (de burgers). Dit moet zijn volgens Bodin.