PVV ‘vergeet’ te bezuinigen op kunst

De PVV is helder in het verkiezingsprogramma: “Kunstsubsidies, daar stoppen we mee”. Maar bij het indienen van de cijfers bij het Centraal Planbureau is de partij dat vergeten; in de voorstellen van de partij van Wilders blijft de overheidsgelden voor kunst en cultuur ongewijzigd.

Wilders vorige week bij de presentatie van de PVV-kandidatenlijst. Foto Reuters / Michael Kooren

De PVV is helder in het verkiezingsprogramma: “Kunstsubsidies, daar stoppen we mee”. Maar bij het indienen van de cijfers bij het Centraal Planbureau is de partij dat vergeten; in de voorstellen van de partij van Wilders blijft de overheidsgelden voor kunst en cultuur ongewijzigd.

Het Centraal Planbureau presenteerde maandag alle doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. Dat deed het planbureau op basis van specifieke en gedetailleerde voorstellen die de partijen zelf moesten indienen. Zo liet de PVV niet het plan om uit de Europese Unie te stappen doorrekenen. En dus ook geen bezuinigingen op de kunst, terwijl de partij zich de laatste jaar ontpopte als groot tegenstander van gesubsidieerde kunst.

PVV’er Van Vliet: het Kunduz-akkoord geldt nog altijd

PVV’s fiscaal specialist, Roland Van Vliet, zat in ‘het clubje’ dat de CPB-cijfers voorbereidde. Hij heeft net een operatie aan zijn nek ondergaan en vraagt begrip voor zijn gebrekkige herinnering aan de miljoenen die omgaan in de cultuur, in de tombola van de miljarden van de rijksbegroting:

“Overigens: als wij inderdaad geen kunstbezuiniging hebben ingeleverd, dan geldt nog altijd het Kunduz-akkoord. En daarin is niets gerepareerd aan de kortingen die wij realiseerden.”

Bosma: CPB wilde onze korting niet doorrekenen

PVV’er Martin Bosma is resoluter:

“We proberen er bij kunst het maximale uit te halen. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en CPB-bezwaren. Er zijn nu eenmaal langlopende contracten tussen overheid en instellingen en dus weigert het CPB een korting van 0,8 miljard door te rekenen, ofwel: alles. De nullijn.”

Op verzoek zocht het CPB het nog even na. Nee, legt een voorlichter uit: “In de cijfers die de PVV ons uiteindelijk heeft gegeven, laat de partij de cultuur met rust.”