PVV vergeet de kunstsubsidies te schrappen

De PVV wil alle 800 miljoen die het Rijk uitgeeft aan cultuur schrappen. Maar de partij vergat dat, in de tombola van miljarden, aan het CPB te vertellen.

In haar verkiezingsprogramma is de PVV helder over cultuur. „Kunstsubsidies, daar stoppen we mee”, staat er. Maar bij het indienen van de gegevens bij het Centraal Planbureau is de partij dat vergeten. Daar meldde ze: de overheidsgelden blijven ongewijzigd.

Roland van Vliet, de fiscaal specialist van de PVV, bereidde de CPB-cijfers voor. Hij heeft net een nekoperatie ondergaan en vraagt begrip voor het feit dat hij, in de tombola van de miljarden van de rijksbegroting, de 800 miljoen die naar de cultuur gaat, is vergeten.

PVV’er Martin Bosma ziet het anders. Hij wil het hele kunstbudget schrappen. „Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg. Er zijn nu eenmaal langlopende contracten tussen overheid en instellingen. Daarom weigert het CPB de korting van 0,8 miljard door te rekenen.”

Op verzoek zoekt het CPB het nog even na. Nee, zo is het niet gegaan, zegt een voorlichter. „In de cijfers die de PVV ons heeft gegeven, laat de partij cultuur met rust.”

In vrijwel alle andere verkiezingsprogramma’s staan variaties op hetzelfde thema: kunst is goed voor u en de samenleving. Zelfs de gereformeerden van de SGP, klassiek tegenstander van duivels vertier, schrijven: „De schoonheid die in de kunst tot uiting komt, geeft reliëf aan ons leven. Het tilt uit boven de grauwheid van het bestaan.” GroenLinks schrijft: „Kunst geeft glans aan het bestaan.”

Maar wat zeggen die gelijkgestemde, mooie woorden over de verdeling van de poet?

De cijfers die de partijen hebben ingeleverd bij het CPB bieden meer duidelijkheid dan de programma’s. Ze tonen heldere en vertrouwde scheidslijnen. Zo zet de SGP in op nog eens 200 miljoen euro bezuinigen, het bedrag dat het vorige, nu demissionaire kabinet al heeft gekort op de rijksuitgaven aan cultuur.

De nummers één en twee in de peilingen, VVD en SP, staan tegenover elkaar in cultuurbeleid. De liberalen willen verder bezuinigen, ze doen er nog een schep bovenop. De socialisten willen alle bezuinigingen terugdraaien en vervolgens nog eens honderd miljoen extra uittrekken. De andere linkse partijen en D66 volgen de SP, hoewel met minder miljoenen, terwijl de ChristenUnie, CDA en zelfs de PVV – bij het CPB dan – een pas op de plaats voorstellen.

Geen van deze drie posities – korten, uitgeven, stilstaan – haalt een Kamermeerderheid. Over de vermoedelijke uitkomst van formatiebesprekingen valt niets te zeggen.

Arie Slob, lijsttrekker van de ChristenUnie en in 2006 betrokken bij de formatiebesprekingen: „Je staat soms versteld met hoeveel passie een onderhandelaar vasthoudt aan een positie waar relatief gezien niet veel geld mee is gemoeid.”

Niet veel geld? Nee, want al zijn het kolossale bedragen voor de cultuursector, voor een kabinet dat op zoek is naar besparingen van boven de tien miljard, vallen de miljoenen voor de cultuur in het niets. Misschien dat het daarom nog niemand was opgevallen dat de PVV helemaal niet meer wil bezuinigen op de kunst – zelfs de eigen Kamerleden niet.