Kies Kort

Voor het eerst heeft een speciale commissie gekeken naar de rechtsstatelijkheid van verkiezingsprogramma’s. Wat blijkt? Enkele voorstellen van de PVV en ook die van de SGP gaan „lijnrecht in” tegen de fundamentele vrijheden van moslims. Ook van sommige VVD-plannen voor immigranten vraagt de commissie zich af of die rechtsstatelijk wel kunnen.

Het Carré-verkiezingsdebat van RTL4, volgende week dinsdag, wordt ondertiteld, op verzoek van VVD-Kamerlid Anouchka van Miltenburg („Er zijn anderhalf miljoen doven en slechthorenden in ons land”). Belangenorganisaties van doven en slechthorenden zouden zich hebben beklaagd over de toegankelijkheid van debatten

De meldpunten schieten als paddestoelen uit de grond. Nu weer eentje van Hero Brinkman (lijsttrekker van DPK) voor ‘overbodige flitspalen’. Onder het motto De Auto: heilige koe of melkkoe? stelt Brinkman dat er weliswaar veel terecht geplaatste flitspalen zijn, maar dat te veel palen alleen maar bekeuringen moeten opleveren. Dus: „stop misbruik flitspaal”, ga naar overbodigeflitspaal.nl