CPB-doorrekening is niet alleen slecht nieuws PvdA

De voorpaginakop van NRC Handelsblad van 27 augustus was flink fout.

Onterecht stelt deze dat de CPB-doorrekening van de verkiezingsprogramma’s slecht nieuws is voor de PvdA. Ik citeer de meest pregnante zin over het PvdA-plan uit het artikel: „Op de langere termijn is het effect juist positief.”

De vertaling van de CPB-conclusies door de krant in ‘slecht nieuws’ is dus apert onjuist.

Alsof het gros van de kiezers alleen maar oog heeft voor de korte termijn.

Van de krant die zich ooit nadrukkelijk afficheerde als slijpsteen van de geest, verwacht ik een hogere kwaliteit koppen.

F.M. Boon

Delft

    • F.M. Boon