Correcties en aanvullingen

Het zonnestelsel uit

Het artikel Aan de grens van het heelal (NRC Handelsblad, 28 augustus) werd op de voorpagina aangekondigd met de tekst ‘De Voyager zeilt na 35 jaar het heelal uit’. De Voyager staat echter niet op het punt het heelal te verlaten, maar ons zonnestelsel. In de afbeelding staat ‘stuwraketten’ waar dat ‘stuurraketten’ had moeten zijn.