Uitgesproken

‘Ha zaadje.’ ‘Ha eitje.’ ‘Het bazinnetje wilde niet dat dit gebeurde.’ ‘Nou, ga ik toch een stukkie verder.’ ‘Dag zaadje.’ ‘Dag eitje.’

Microbioloog en Tweede Kamerlid Ronald Plasterk (PvdA) op Twitter over het verband tussen verkrachting en zwangerschap. (zie ook Zap, hierboven)