Twee uitspraken van Mona Keijzer (CDA)

„Gebleken is dat de euthanasiewet niet leidt tot veel meer euthanasiegevallen.”

Het CDA is voor bescherming van het leven, zei Mona Keijzer, kandidaat voor de Tweede Kamer voor het CDA, gisteren in Den Haag Direct, de hangout op nrc.nl waarin kiezers vragen stellen aan kandidaten. Maar ze is ook voor de huidige euthanasiewet, omdat dat volgens haar een zorgvuldige wet is. Door de euthanasiewet werd het onder strikte voorwaarden legaal om euthanasie toe te passen. Volgens Keijzer is gebleken dat de wet niet leidt tot veel meer euthanasiegevallen.

Daar heeft ze gelijk in. In 2010 stierven in Nederland 4.050 mensen door euthanasie, dat was 2,9 procent van alle sterfgevallen. Dit aandeel was in 2001, een jaar voor invoering van de wet, ongeveer even hoog (2,8 procent) en in 2005 lag het percentage aanzienlijk lager, op 1,8. Dit bleek vorige maand uit onderzoek van drie academische ziekenhuizen en het Centraal Bureau voor de Statistiek. We beoordelen deze bewering dan ook als waar.

„In toenemende mate worden mensen die geen christen zijn lid van onze partij. Zeker geldt dat ook voor moslims.”

Mona Keijzer deed ook deze uitspraak gisteren in Den Haag Direct. Een vergelijkbare uitspraak deed ze op 17 augustus in een interview in de Volkskrant: „Er worden steeds meer mensen lid [van het CDA] die niet geloven.”

Wanneer nieuwe leden zich aanmelden, vraagt het CDA niet om aan te geven of en zo ja welk geloof ze aanhangen. Het ledenbestand biedt dus geen zicht op de al dan niet gelovige achtergrond van CDA’ers. Navraag bij het partijbureau leert dat de bewering van Keijzer gebaseerd is op eigen waarneming. De twee woordvoerders die next.checkt sprak, staan achter de uitspraken van Keijzer, zij zien dezelfde trend om zich heen. „Maar dat is niet cijfermatig te onderbouwen.”

Ontwikkelingen binnen de partij steunen de waarneming, zegt de woordvoerder. Op de kandidatenlijst staat bijvoorbeeld een aantal mensen zonder christelijke achtergrond. Ook maken volgens hem steeds meer leden onderdeel uit van CDA Kleurrijk, een platform van en voor allochtonen binnen het CDA.

Het is voor next.checkt dus niet te beoordelen of de waarnemingen waarop de stelling gebaseerd is kloppen. De wens zou ook de vader van de gedachte kunnen zijn, het CDA wil immers een brede partij zijn en hoopt dat meer mensen zich er thuis gaan voelen. Wij beoordelen de stelling daarom als niet te checken.