Persstemmen

„Het geval-Martin toont aan dat alleen het onvolkomen instrument justitie ons scheidt van de willekeur en de loutere wraakuitoefening. Om die kwetsbare scheidingsmuur in stand te houden, moeten we dagen als deze accepteren. Hoe hard dat ook valt.”

„Het is wrang te zien hoe weinig volwassen de politiek in dit land omgaat met beslissingen van het eigen justitieapparaat [...]. In plaats van [...] in een storm klaar en helder de zaak uit te leggen aan de bevolking, hebben politici het alleen maar over ‘het aanpassen van de wet’, zodat ‘dit soort monsters’ nooit meer kan vrijkomen.”

„Zelfs als de wet niet bevalt, moet de wet van kracht zijn. En als Michelle Martin voldoet aan de criteria voor voorwaardelijke vrijlating, kan ‘de straat’ het functioneren van de rechtsgang niet zomaar tegenhouden.”

„Politieke partijen kunnen tot de conclusie komen dat de regels die zij ooit hebben goedgekeurd, voor verbetering vatbaar zijn. Maar deze debatten kunnen niet plaatsvinden onder druk van de urgentie en van de emotie. Elke keer dat België wordt opgeschud door een dramatisch feit [...] komen de eisen voor wetswijzigingen.”