NRC Charity Awards

Deze en komende maand dingen charitatieve instellingen mee naar de NRC Charity Awards. Met dit initiatief wil NRC Media charitatieve organisaties in Nederland ondersteunen. Wie maakt de meest aansprekende advertentie? Uit de inzenders zijn er 24 geselecteerd die zich een voor een presenteren op een dubbele pagina, die de krant ter beschikking heeft gesteld. De organisatie die haar boodschap het meest inspirerend overbrengt, krijgt van een vakjury de NRC Charity Award; een onderscheiding bestaande uit een beeldje en vier dubbele pagina’s advertentie. Daarnaast is er de publieksprijs met dezelfde beloning. U kunt stemmen via www.nrccharityawards.nl. Wie stemt, maakt kans op een iPad. Vandaag Dokters van de Wereld. Iedereen heeft recht op medische zorg. Overal ter wereld. Ongeacht ras, geloof en politieke voorkeur. Toch missen grote groepen mensen de juiste medische hulp. Dokters van de Wereld komt voor hen op. Wereldwijd en in Nederland.

www.doktersvandewereld.org: pagina 22-23