Insiderspanel: welke partij weet het beste een draai te geven aan de CPB-cijfers?

Afgelopen maandag presenteerde het Centraal Planbureau de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Welke partij weet de CPB-cijfers volgens onze politieke insiders het beste te spinnen?

Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Afgelopen maandag presenteerde het Centraal Planbureau de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Welke partij weet de CPB-cijfers volgens onze politieke insiders het beste te spinnen?

NRC Handelsblad stelt tijdens deze campagneweken een paar keer per week vragen aan 46 politieke insiders. Deze vraag is door 27 van hen beantwoord.

Zoals verwacht geven de meeste partijen een eigen draai aan de CPB-cijfers. Dat weet ook iedereen: elke partij pikt de voor hen positieve punten eruit of haalt ze zo uit de context dat ze heel positief lijken. Ondanks de grote media-aandacht voor de CPB-cijfers vandaag denk ik dat weinig mensen zich er echt iets van zullen aantrekken. De kiezers weten dat de partijen de cijfers ‘spinnen’. Interessanter is hoe de lijsttrekkers de CPB-doorrekening gaan gebruiken in de debatten en hoe de tegenstanders daar dan weer op reageren. Politiek kenner uit liberale hoek

Door consequent erop te hameren - nog voor de CPB-cijfers bekend waren - dat de VVD banenkampioen is, wordt succesvol het beeld neergezet dat de VVD op dit punt het beste scoort. In een tijd van oplopende werkloosheid is dat niet onbelangrijk. Overigens vraag ik me af of de CPB-cijfers voor de kiezers zo’n grote rol spelen. Zeker omdat de lijsttrekkers er tijdens verkiezingsdebatten alles aan zullen doen om de verwarring te zaaien over de juiste interpretatie van de doorrekeningen. Een politicoloog

Verrassend genoeg weet de PVV de juiste snaar te raken in de aangeboden begroting. De economie groeit en er komen meer banen op de korte termijn. De PVV weet heel slim de twee toekomstwensen van de kiezer te vertalen naar haar partijprogramma. Of zij daar electoraal voor beloond wordt, kan ik nog niet inschatten. Een PVV-kenner

Het is niet goed te zeggen welke partij hier het beste mee omgaat. Op maandagavond is zowel in het NOS Journaal als in de kranten eigenlijk al heel duidelijk gemaakt dat iedere partij uit de CPB-doorrekeningen het zijne kan plukken, en dat doen ze dus ook ijverig. Eigenlijk is deze hele doorrekeningstraditie vooral reclame voor het CPB en Coen Teulings. Je ziet zo’n vertoning in geen enkel ander land. Een politicoloog

GroenLinks betoogt dat je ook met minder bezuinigingen positieve effecten voor de staatsschuld kan bereiken en weet profiel te trekken met haar kernwaarde van duurzaamheid. Dat is minder doorzichtig dan het vergroten van de afstand tussen lonen en uitkeringen en daarmee scoren op werkgelegenheid (VVD) of het verhogen van de uitkeringen en daarmee ‘kampioen koopkracht’ zijn (SP). Een oud-campagneleider

Geen overduidelijke winnaar volgens insiders

Af en toe wordt de VVD genoemd, die nog voor het uitkomen van de cijfers de veronderstelde banengroei benadrukte. Maar veel insiders denken dat het zwaaien met CPB-berekeningen niets oplevert. “Een draai geven aan dit soort cijfers is vooral een Haags spel.”

De insiders nemen de cijfers ook niet altijd even serieus. “De berekeningen focussen op effecten en gaan daarmee voorbij aan de wenselijkheid van de oorzaken. Dat levert kolderieke uitkomsten op: de VVD bevordert mobiliteit (oorzaak) en lijkt daardoor de mobiliteit te schaden (want effect: meer files).” De NRC-kop van maandag (‘CPB-cijfers slecht nieuws PvdA’) zit sommigen dwars. “Bizar dat die zo negatief is voor de PvdA, terwijl het artikel zelf veel afgewogener is.”