Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

‘Wij doen het hartstikke goed. En het is allemaal keurig gedekt’ Geert Wilders

Waarom doet de PVV het zo goed?

Met beleid van de PVV gaat de economie harder groeien, neemt de werkloosheid meer af en gaat iedereen, van arm tot rijk, er extra op vooruit. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door een hogere huurtoeslag en lagere zorgpremies. De partij van Geert Wilders verlaagt de lasten voor de huishoudens met maar liefst 7,5 miljard euro.

Nog meer opvallende voornemens die veel geld kosten?

De invoering van de hogere AOW-leeftijd wordt teruggedraaid en komt dan weer op 65 jaar. Ook de maatregelen die de kosten van de hypotheekrenteaftrek moesten verminderen, gaan weer van tafel. Zoals bijvoorbeeld de verplichting voor nieuwkomers op de woningmarkt om af te lossen op hun huis. Waar betaalt de PVV dit allemaal van? Met name de overheid zal de komende jaren flinke stappen terug moeten doen. Het mes wordt in ontwikkelingssamenwerking gezet, wat 3,5 miljard euro oplevert. Verder kiest de PVV voor de maximale bezuiniging op het openbaar bestuur die het CPB toelaat: tot 1,75 miljard wordt er ten opzichte van het basispad (zonder nieuw beleid) in 2017 bezuinigd. Meer snijden in het ambtenarenapparaat vindt het CPB, zoals ook bij andere partijen, niet reëel. Ook op onderwijs wil de PVV beknibbelen (2 miljard), bijvoorbeeld door de klassen groter te maken.

Wat is het belangrijkste pijnpunt voor de PVV?

De PVV creëert voor zichzelf ook de nodige financiële ruimte door het begrotingstekort niet al te drastisch aan te pakken. Voor 2017 heeft Wilders een extra bezuiniging van 7,5 miljard euro in petto. Vergelijk dat met VVD, PvdA en GroenLinks die meer dan het dubbele willen saneren. Vooral in de eerste twee jaar laat Wilders de bestedingen de vrije loop. Komend jaar zou het tekort op 4 procent komen, in 2014 is dat 3,6 procent. Veel hoger dan Brussel toestaat. Na 2017 worden de problemen groter: het structurele gat op de begroting, het zogeheten houdbaarheidstekort, wordt nauwelijks kleiner. Dat zal, vooral door de vergrijzing, na 2017 goed te voelen zijn. En dan is nog niet eens rekening gehouden met het PVV-plan om uit de euro te stappen. Dat voornemen, waarvan de negatieve gevolgen amper te kwantificeren zijn, werd niet aan het CPB voorgelegd.